Holschan-Caderski de Colm, Jan Franciszek Parafia Św. Janów - Sektor C

Sygnatura (J/C/VII/15)
Parafia: Parafia Św. Janów
Sektor: C
Data śmierci: 1935
Data urodzenia: 1866
Typ nagrobka: płyta leżąca
Stan zachowania: dobry - napis słabo czytelny

Stan prawny: -
Uwagi: plyta wymaga wyczyszczenia  

Inskrypcja
Dr med..
JAN HOLSCHAN-CADERSKI de COLM
Ref. Woj.. Pom. Urz. Zdr.
Zmarł w 1935 r.
AVE MARIA  

Biogram
Caderski de Colm Jan Franciszek (1866-1935)

Dr med. rerent woj. pom. Urzędu Zdrowia. Syn Piotra. Dyplom lek. uzyskał 13 IV 1893 w UW. W latach 1894-1900 pracował w osadzie Szadek w pow. sieradzkim, skąd przeniósł się do Radomska. Przed 1905 r. prowadził gabinet lekarski w Łęczycy. Następnie pracował w Kałuszynie i Łodzi (1909-1915) i tam praktykował w położnictwie i chorobach dziecięcych. Po odzyskaniu niepodległości krótko pracował w Makowie Mazowieckim. Następnie był lekarzem miejskim w Końskich (1921-31). Potem pomocnikiem inspektora w UWP w Toruniu. Do 1927 roku służył w WP w stopniu majora-lekarza. Zm. w Toruniu.

Źródło: Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, T. III, Warszawa 1995 "Dzień Pom.", 5 VII 1935 nr 153 s. 6.Cmentarz Świętego Jerzego wersja: 1.1 | strona domowa | HISTORICUS
© 2004-2005 Towarzystwo Miłośników Torunia. Wszystkie prawa zastrzeżone.