[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

Czasopisma i serie wydawnicze (8)
Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski, Ordines militares
Historia. Nauki polityczne (6)
There are 14 Book Titles in our Database


Latest Listings

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 2/2002 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:27
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 246
Toruń 2002
cena 28 PLN

Spis treŚci
Rafa3 Lubieniecki, Polityka religijna w3adc��ynastii staroakadyjskiej
Magdalena Bilska-Cie嶩erz, Statuty kolegium kanonik��rzy kolegiacie 3颺yckiej z lat 1383-1467
Tomasz Kempa, Metropolita Micha3 Rahoza a unia brzeska
Bogus3aw DybaŚ, W poszukiwaniu modelu rz±d�� pocz±tkach panowania Augusta II w Polsce (1697-1700)
Jaros3aw K3aczkow, Sytuacja prasy ewangelicko-unijnej na Polskim G��m ¦l±sku w okresie mi飺ywojennym
Stefan Kwiatkowski, Zagadnienie globalizacji w historii Średniowiecznej
Stanis3aw Roszak, Globalizacja w epoce nowożytnej? Z rozważa�d kultur± uniwersaln± i kultur± narodow±
Leszek Kuk, Wiek XIX w dziejach proces��lobalizacyjnych
Recenzje * Noty bibliograficzne * Kronika naukowa

Wejœcia: 4489   Ocena: 1.00 (1 głos)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 2/2002 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:27
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 246
Toruń 2002
cena 28 PLN

Spis treŚci
Rafa3 Lubieniecki, Polityka religijna w3adc��ynastii staroakadyjskiej
Magdalena Bilska-Cie嶩erz, Statuty kolegium kanonik��rzy kolegiacie 3颺yckiej z lat 1383-1467
Tomasz Kempa, Metropolita Micha3 Rahoza a unia brzeska
Bogus3aw DybaŚ, W poszukiwaniu modelu rz±d�� pocz±tkach panowania Augusta II w Polsce (1697-1700)
Jaros3aw K3aczkow, Sytuacja prasy ewangelicko-unijnej na Polskim G��m ¦l±sku w okresie mi飺ywojennym
Stefan Kwiatkowski, Zagadnienie globalizacji w historii Średniowiecznej
Stanis3aw Roszak, Globalizacja w epoce nowożytnej? Z rozważa�d kultur± uniwersaln± i kultur± narodow±
Leszek Kuk, Wiek XIX w dziejach proces��lobalizacyjnych
Recenzje * Noty bibliograficzne * Kronika naukowa

Wejœcia: 4489   Ocena: 1.00 (1 głos)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 1/2001. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym popularnoœć Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:24
Description:
Krzysztof Mikulski (red.)

ISBN 83-231-1381-5
ss. 225

Toruń 2001
cena 30 PLN


Słowo od redakcji

Oddając do Państwa rąk pierwszy numer naszego czasopisma dołączamy kilka słów wyjaśnienia. Przede wszystkim pragniemy poinformować, że ,,Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym" jest kontynuacją wydawanych wcześniej niesystematycznie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia". Formuła tej serii, w naszym rozumieniu, przeżyła się. Nie odzwierciedlała ona w sposób właściwy poszerzającej się wraz z upływem lat problematyki badawczej toruńskiego środowiska historycznego, nie zawierała elementów niezwykle ważnych w naszym mniemaniu dla czasopism naukowych - m.in. działu recenzji i kroniki naukowej.
Te wszystkie przyczyny spowodowały, że zdecydowaliśmy się na zmianę formuły naszego czasopisma. Będzie ono ukazywało się jako półrocznik. Jego łamy są otwarte dla wszystkich historyków, akcenty toruńskie będą się uwidaczniały w notkach bibliograficznych dotyczących tutejszych wydawnictw i w kronice naukowej.

W numerze:

Artykuły

Danuta Musiał, O perspektywach nauk o starożytności
Sebastian Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach
Jarosław Dumanowski, Badania nad nowożytną konsumpcją w historiografii brytyjskiej i francuskiej
Aleksander Smoliński, Organizacja kawalerii samodzielnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1929
Mariusz Wołos, Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933
Stepan Makarczuk, Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946

Ankieta ,,KLIO"

Henryk Samsonowicz (Warszawa)
Jerzy Serczyk (Toruń)
Marian Wojciechowski (Warszawa)

Artykuły recenzyjne i recenzje

Histoire des idées politiques de 1'Europe centrale, [red.] Chantal Delsol i Michel Maslowski, PUF, Paris 1998, ss. 604 (Leszek Kuk)
Roger Caratini, Attila, Hachette Littératures, Paris 2000, ss. 284 (Marcin Pawlak)
Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 436, 28 il. (Agnieszka Krajnik)
Christian Pfister, Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), Bern-Stuttgart-Wien 1999, ss. 304 (Piotr Oliński)
Deborah A. Rosen, Courts and Commerce: Gender, Law and the Market Economy in Colonial New York, Ohio State University Press, Columbus 1997, ss. 232 (Jarosław Dumanowski)

Wejœcia: 4413   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 1/2001. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym popularnoœć Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:24
Description:
Krzysztof Mikulski (red.)

ISBN 83-231-1381-5
ss. 225

Toruń 2001
cena 30 PLN


Słowo od redakcji

Oddając do Państwa rąk pierwszy numer naszego czasopisma dołączamy kilka słów wyjaśnienia. Przede wszystkim pragniemy poinformować, że ,,Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym" jest kontynuacją wydawanych wcześniej niesystematycznie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia". Formuła tej serii, w naszym rozumieniu, przeżyła się. Nie odzwierciedlała ona w sposób właściwy poszerzającej się wraz z upływem lat problematyki badawczej toruńskiego środowiska historycznego, nie zawierała elementów niezwykle ważnych w naszym mniemaniu dla czasopism naukowych - m.in. działu recenzji i kroniki naukowej.
Te wszystkie przyczyny spowodowały, że zdecydowaliśmy się na zmianę formuły naszego czasopisma. Będzie ono ukazywało się jako półrocznik. Jego łamy są otwarte dla wszystkich historyków, akcenty toruńskie będą się uwidaczniały w notkach bibliograficznych dotyczących tutejszych wydawnictw i w kronice naukowej.

W numerze:

Artykuły

Danuta Musiał, O perspektywach nauk o starożytności
Sebastian Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach
Jarosław Dumanowski, Badania nad nowożytną konsumpcją w historiografii brytyjskiej i francuskiej
Aleksander Smoliński, Organizacja kawalerii samodzielnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1929
Mariusz Wołos, Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933
Stepan Makarczuk, Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946

Ankieta ,,KLIO"

Henryk Samsonowicz (Warszawa)
Jerzy Serczyk (Toruń)
Marian Wojciechowski (Warszawa)

Artykuły recenzyjne i recenzje

Histoire des idées politiques de 1'Europe centrale, [red.] Chantal Delsol i Michel Maslowski, PUF, Paris 1998, ss. 604 (Leszek Kuk)
Roger Caratini, Attila, Hachette Littératures, Paris 2000, ss. 284 (Marcin Pawlak)
Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 436, 28 il. (Agnieszka Krajnik)
Christian Pfister, Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), Bern-Stuttgart-Wien 1999, ss. 304 (Piotr Oliński)
Deborah A. Rosen, Courts and Commerce: Gender, Law and the Market Economy in Colonial New York, Ohio State University Press, Columbus 1997, ss. 232 (Jarosław Dumanowski)

Wejœcia: 4413   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitToruński słownik biograficzny, t. 4 popularnoœć Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:45
Description:
red. Krzysztof Mikulski
ISSN 1505-9316
ss. 302
Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia i Wydawnictwo UMK 2004
cena: PLN

<a href=http://www.ksiegarnia.uni.torun.pl/rec_883_1.html>Spis biogramów zamieszczonych w dwóch pierwszych tomach Słownika</a>

Wejœcia: 4383   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitToruński słownik biograficzny, t. 4 popularnoœć Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:45
Description:
red. Krzysztof Mikulski
ISSN 1505-9316
ss. 302
Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia i Wydawnictwo UMK 2004
cena: PLN

<a href=http://www.ksiegarnia.uni.torun.pl/rec_883_1.html>Spis biogramów zamieszczonych w dwóch pierwszych tomach Słownika</a>

Wejœcia: 4383   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitArchiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku popularnoœć Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:41
Description:
Stanisław Roszak
ISBN 83-231-1732-2
ss. 285
Toruń 2004
cena: 33 PLN

Spis treści
Wstęp; Rękopis sylwiczny w ,,Galaktyce Gutenberga"; Wokół terminologii sylwy - od vorago rerum do archiwum sarmackiej pamięci; Twórcy; Tworzywo; Sarmacka summa wiedzy; Pamięć rodu - pamięć rodziny; Ideały wychowawcze i wzorce parenetyczne; Podsumowanie; Bibliografia; Indeks osób; Summary

Wejœcia: 3280   Ocena: 1.00 (1 głos)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitArchiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku popularnoœć Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:41
Description:
Stanisław Roszak
ISBN 83-231-1732-2
ss. 285
Toruń 2004
cena: 33 PLN

Spis treści
Wstęp; Rękopis sylwiczny w ,,Galaktyce Gutenberga"; Wokół terminologii sylwy - od vorago rerum do archiwum sarmackiej pamięci; Twórcy; Tworzywo; Sarmacka summa wiedzy; Pamięć rodu - pamięć rodziny; Ideały wychowawcze i wzorce parenetyczne; Podsumowanie; Bibliografia; Indeks osób; Summary

Wejœcia: 3280   Ocena: 1.00 (1 głos)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze
VisitStudenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 2 popularnoœć Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:35
Description:
red. Wiesław Sieradzan
ISBN 83-231-1790-X
ss. 167
Toruń 2005
cena: 20 PLN

Spis treści
Słowo wstępne (Wiesław Sieradzan); Artykuły: Katarzyna JóĽwiak, Wojciech Józwiak: Zamek krzyżacki w Pieniu; Janusz Szyszka: Krąg rodzinny Jakuba z Koniecpola; Krzysztof Kwiatkowski: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 - aspekty militarne; Maciej Kowalski: Kształcenie wojskowe magnatów w XVII wieku w świetle instrukcji rodzicielskich; Szymon Gołębiewski: Generał Józef Karge (1823-1892); Patryk Tomaszewski: Koncepcja ustroju państwa polskiego w myśli społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego w latach trzydziestych XX wieku; Magda Gawinecka: Polskie próby zjednoczenia "mniejszych aliantów" w 1942 roku a stanowisko norweskiego rządu emigracyjnego. Komunikaty i sprawozdania: Wiesław Sieradzem: Stan i perspektywy kształcenia informatycznego studentów historii. Recenzje i omówienia: Atlas historyczny miast polskich, 1.1: Prusy Królewskie i Warmia, red. Antoni Czacharowski i Roman Czaja, z. 5: Malbork; opracowanie historyczne: Wiesław Długokęcki, Wiesław Sieradzan; opracowanie kartograficzne: Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Noryśkiewicz, Wiesław Sieradzan, Toruń 2003, ss. 31 (Marcin Węsierski); John Richard, A Theory of Economic History, Oxford UK 1969, ss. 181; tenże, Teoria historii gospodarczej, Toruń 2000, ss. 208 (Katarzyna Pękacka); Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001, ss. 592 (Wojciech JóĽwiak); Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, pod red. Kazimierza Grążawskiego, Włocławek-Brodnica 2003, ss. 371 (Rafał Balkiewicz). Wywiady: Wywiad z prof. Tadeuszem Grudzińskim (Irena Czarnota)

Wejœcia: 4462   Ocena: 9.00 (1 głos)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze
VisitStudenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 2 popularnoœć Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:35
Description:
red. Wiesław Sieradzan
ISBN 83-231-1790-X
ss. 167
Toruń 2005
cena: 20 PLN

Spis treści
Słowo wstępne (Wiesław Sieradzan); Artykuły: Katarzyna JóĽwiak, Wojciech Józwiak: Zamek krzyżacki w Pieniu; Janusz Szyszka: Krąg rodzinny Jakuba z Koniecpola; Krzysztof Kwiatkowski: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 - aspekty militarne; Maciej Kowalski: Kształcenie wojskowe magnatów w XVII wieku w świetle instrukcji rodzicielskich; Szymon Gołębiewski: Generał Józef Karge (1823-1892); Patryk Tomaszewski: Koncepcja ustroju państwa polskiego w myśli społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego w latach trzydziestych XX wieku; Magda Gawinecka: Polskie próby zjednoczenia "mniejszych aliantów" w 1942 roku a stanowisko norweskiego rządu emigracyjnego. Komunikaty i sprawozdania: Wiesław Sieradzem: Stan i perspektywy kształcenia informatycznego studentów historii. Recenzje i omówienia: Atlas historyczny miast polskich, 1.1: Prusy Królewskie i Warmia, red. Antoni Czacharowski i Roman Czaja, z. 5: Malbork; opracowanie historyczne: Wiesław Długokęcki, Wiesław Sieradzan; opracowanie kartograficzne: Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Noryśkiewicz, Wiesław Sieradzan, Toruń 2003, ss. 31 (Marcin Węsierski); John Richard, A Theory of Economic History, Oxford UK 1969, ss. 181; tenże, Teoria historii gospodarczej, Toruń 2000, ss. 208 (Katarzyna Pękacka); Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001, ss. 592 (Wojciech JóĽwiak); Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, pod red. Kazimierza Grążawskiego, Włocławek-Brodnica 2003, ss. 371 (Rafał Balkiewicz). Wywiady: Wywiad z prof. Tadeuszem Grudzińskim (Irena Czarnota)

Wejœcia: 4462   Ocena: 9.00 (1 głos)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005