[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałe¶ hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

Czasopisma i serie wydawnicze (8)
Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, Klio. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski, Ordines militares
Historia. Nauki polityczne (6)
There are 14 Book Titles in our Database


Latest Listings

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski
VisitKlio 2/2002 - red. Krzysztof Mikulski popularność Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:27
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 246
Toruń 2002
cena 28 PLN

Spis tre¦ci
Rafa3 Lubieniecki, Polityka religijna w3adc��ynastii staroakadyjskiej
Magdalena Bilska-Cie嶩erz, Statuty kolegium kanonik��rzy kolegiacie 3颺yckiej z lat 1383-1467
Tomasz Kempa, Metropolita Micha3 Rahoza a unia brzeska
Bogus3aw Dyba¦, W poszukiwaniu modelu rz±d�� pocz±tkach panowania Augusta II w Polsce (1697-1700)
Jaros3aw K3aczkow, Sytuacja prasy ewangelicko-unijnej na Polskim G��m ¦l±sku w okresie mi飺ywojennym
Stefan Kwiatkowski, Zagadnienie globalizacji w historii ¦redniowiecznej
Stanis3aw Roszak, Globalizacja w epoce nowożytnej? Z rozważa�d kultur± uniwersaln± i kultur± narodow±
Leszek Kuk, Wiek XIX w dziejach proces��lobalizacyjnych
Recenzje * Noty bibliograficzne * Kronika naukowa

Wejścia: 4103   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski
VisitKlio 2/2002 - red. Krzysztof Mikulski popularność Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:27
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 246
Toruń 2002
cena 28 PLN

Spis tre¦ci
Rafa3 Lubieniecki, Polityka religijna w3adc��ynastii staroakadyjskiej
Magdalena Bilska-Cie嶩erz, Statuty kolegium kanonik��rzy kolegiacie 3颺yckiej z lat 1383-1467
Tomasz Kempa, Metropolita Micha3 Rahoza a unia brzeska
Bogus3aw Dyba¦, W poszukiwaniu modelu rz±d�� pocz±tkach panowania Augusta II w Polsce (1697-1700)
Jaros3aw K3aczkow, Sytuacja prasy ewangelicko-unijnej na Polskim G��m ¦l±sku w okresie mi飺ywojennym
Stefan Kwiatkowski, Zagadnienie globalizacji w historii ¦redniowiecznej
Stanis3aw Roszak, Globalizacja w epoce nowożytnej? Z rozważa�d kultur± uniwersaln± i kultur± narodow±
Leszek Kuk, Wiek XIX w dziejach proces��lobalizacyjnych
Recenzje * Noty bibliograficzne * Kronika naukowa

Wejścia: 4103   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski
VisitKlio 1/2001. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski i powszechnym popularność Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:24
Description:
Krzysztof Mikulski (red.)

ISBN 83-231-1381-5
ss. 225

Toruń 2001
cena 30 PLN


Słowo od redakcji

Oddaj±c do Państwa r±k pierwszy numer naszego czasopisma doł±czamy kilka słów wyja¶nienia. Przede wszystkim pragniemy poinformować, że ,,Klio. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski i powszechnym" jest kontynuacj± wydawanych wcze¶niej niesystematycznie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia". Formuła tej serii, w naszym rozumieniu, przeżyła się. Nie odzwierciedlała ona w sposób wła¶ciwy poszerzaj±cej się wraz z upływem lat problematyki badawczej toruńskiego ¶rodowiska historycznego, nie zawierała elementów niezwykle ważnych w naszym mniemaniu dla czasopism naukowych - m.in. działu recenzji i kroniki naukowej.
Te wszystkie przyczyny spowodowały, że zdecydowali¶my się na zmianę formuły naszego czasopisma. Będzie ono ukazywało się jako półrocznik. Jego łamy s± otwarte dla wszystkich historyków, akcenty toruńskie będ± się uwidaczniały w notkach bibliograficznych dotycz±cych tutejszych wydawnictw i w kronice naukowej.

W numerze:

Artykuły

Danuta Musiał, O perspektywach nauk o starożytno¶ci
Sebastian Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach
Jarosław Dumanowski, Badania nad nowożytn± konsumpcj± w historiografii brytyjskiej i francuskiej
Aleksander Smoliński, Organizacja kawalerii samodzielnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1929
Mariusz Wołos, Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933
Stepan Makarczuk, Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946

Ankieta ,,KLIO"

Henryk Samsonowicz (Warszawa)
Jerzy Serczyk (Toruń)
Marian Wojciechowski (Warszawa)

Artykuły recenzyjne i recenzje

Histoire des idées politiques de 1'Europe centrale, [red.] Chantal Delsol i Michel Maslowski, PUF, Paris 1998, ss. 604 (Leszek Kuk)
Roger Caratini, Attila, Hachette Littératures, Paris 2000, ss. 284 (Marcin Pawlak)
Edmund Kizik, ¦mierć w mie¶cie hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 436, 28 il. (Agnieszka Krajnik)
Christian Pfister, Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), Bern-Stuttgart-Wien 1999, ss. 304 (Piotr Oliński)
Deborah A. Rosen, Courts and Commerce: Gender, Law and the Market Economy in Colonial New York, Ohio State University Press, Columbus 1997, ss. 232 (Jarosław Dumanowski)

Wejścia: 4088   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski
VisitKlio 1/2001. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski i powszechnym popularność Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:24
Description:
Krzysztof Mikulski (red.)

ISBN 83-231-1381-5
ss. 225

Toruń 2001
cena 30 PLN


Słowo od redakcji

Oddaj±c do Państwa r±k pierwszy numer naszego czasopisma doł±czamy kilka słów wyja¶nienia. Przede wszystkim pragniemy poinformować, że ,,Klio. Czasopismo po¶więcone dziejom Polski i powszechnym" jest kontynuacj± wydawanych wcze¶niej niesystematycznie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia". Formuła tej serii, w naszym rozumieniu, przeżyła się. Nie odzwierciedlała ona w sposób wła¶ciwy poszerzaj±cej się wraz z upływem lat problematyki badawczej toruńskiego ¶rodowiska historycznego, nie zawierała elementów niezwykle ważnych w naszym mniemaniu dla czasopism naukowych - m.in. działu recenzji i kroniki naukowej.
Te wszystkie przyczyny spowodowały, że zdecydowali¶my się na zmianę formuły naszego czasopisma. Będzie ono ukazywało się jako półrocznik. Jego łamy s± otwarte dla wszystkich historyków, akcenty toruńskie będ± się uwidaczniały w notkach bibliograficznych dotycz±cych tutejszych wydawnictw i w kronice naukowej.

W numerze:

Artykuły

Danuta Musiał, O perspektywach nauk o starożytno¶ci
Sebastian Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach
Jarosław Dumanowski, Badania nad nowożytn± konsumpcj± w historiografii brytyjskiej i francuskiej
Aleksander Smoliński, Organizacja kawalerii samodzielnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1929
Mariusz Wołos, Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933
Stepan Makarczuk, Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946

Ankieta ,,KLIO"

Henryk Samsonowicz (Warszawa)
Jerzy Serczyk (Toruń)
Marian Wojciechowski (Warszawa)

Artykuły recenzyjne i recenzje

Histoire des idées politiques de 1'Europe centrale, [red.] Chantal Delsol i Michel Maslowski, PUF, Paris 1998, ss. 604 (Leszek Kuk)
Roger Caratini, Attila, Hachette Littératures, Paris 2000, ss. 284 (Marcin Pawlak)
Edmund Kizik, ¦mierć w mie¶cie hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 436, 28 il. (Agnieszka Krajnik)
Christian Pfister, Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), Bern-Stuttgart-Wien 1999, ss. 304 (Piotr Oliński)
Deborah A. Rosen, Courts and Commerce: Gender, Law and the Market Economy in Colonial New York, Ohio State University Press, Columbus 1997, ss. 232 (Jarosław Dumanowski)

Wejścia: 4088   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitToruński słownik biograficzny, t. 4 popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:45
Description:
red. Krzysztof Mikulski
ISSN 1505-9316
ss. 302
Toruń : Towarzystwo Miło¶ników Torunia i Wydawnictwo UMK 2004
cena: PLN

<a href=http://www.ksiegarnia.uni.torun.pl/rec_883_1.html>Spis biogramów zamieszczonych w dwóch pierwszych tomach Słownika</a>

Wejścia: 4057   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitToruński słownik biograficzny, t. 4 popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:45
Description:
red. Krzysztof Mikulski
ISSN 1505-9316
ss. 302
Toruń : Towarzystwo Miło¶ników Torunia i Wydawnictwo UMK 2004
cena: PLN

<a href=http://www.ksiegarnia.uni.torun.pl/rec_883_1.html>Spis biogramów zamieszczonych w dwóch pierwszych tomach Słownika</a>

Wejścia: 4057   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitArchiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopi¶miennych ksi±g silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:41
Description:
Stanisław Roszak
ISBN 83-231-1732-2
ss. 285
Toruń 2004
cena: 33 PLN

Spis tre¶ci
Wstęp; Rękopis sylwiczny w ,,Galaktyce Gutenberga"; Wokół terminologii sylwy - od vorago rerum do archiwum sarmackiej pamięci; Twórcy; Tworzywo; Sarmacka summa wiedzy; Pamięć rodu - pamięć rodziny; Ideały wychowawcze i wzorce parenetyczne; Podsumowanie; Bibliografia; Indeks osób; Summary

Wejścia: 2905   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitArchiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopi¶miennych ksi±g silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:41
Description:
Stanisław Roszak
ISBN 83-231-1732-2
ss. 285
Toruń 2004
cena: 33 PLN

Spis tre¶ci
Wstęp; Rękopis sylwiczny w ,,Galaktyce Gutenberga"; Wokół terminologii sylwy - od vorago rerum do archiwum sarmackiej pamięci; Twórcy; Tworzywo; Sarmacka summa wiedzy; Pamięć rodu - pamięć rodziny; Ideały wychowawcze i wzorce parenetyczne; Podsumowanie; Bibliografia; Indeks osób; Summary

Wejścia: 2905   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze
VisitStudenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 2 popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:35
Description:
red. Wiesław Sieradzan
ISBN 83-231-1790-X
ss. 167
Toruń 2005
cena: 20 PLN

Spis tre¶ci
Słowo wstępne (Wiesław Sieradzan); Artykuły: Katarzyna JóĄwiak, Wojciech Józwiak: Zamek krzyżacki w Pieniu; Janusz Szyszka: Kr±g rodzinny Jakuba z Koniecpola; Krzysztof Kwiatkowski: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 - aspekty militarne; Maciej Kowalski: Kształcenie wojskowe magnatów w XVII wieku w ¶wietle instrukcji rodzicielskich; Szymon Gołębiewski: Generał Józef Karge (1823-1892); Patryk Tomaszewski: Koncepcja ustroju państwa polskiego w my¶li społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego w latach trzydziestych XX wieku; Magda Gawinecka: Polskie próby zjednoczenia "mniejszych aliantów" w 1942 roku a stanowisko norweskiego rz±du emigracyjnego. Komunikaty i sprawozdania: Wiesław Sieradzem: Stan i perspektywy kształcenia informatycznego studentów historii. Recenzje i omówienia: Atlas historyczny miast polskich, 1.1: Prusy Królewskie i Warmia, red. Antoni Czacharowski i Roman Czaja, z. 5: Malbork; opracowanie historyczne: Wiesław Długokęcki, Wiesław Sieradzan; opracowanie kartograficzne: Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Nory¶kiewicz, Wiesław Sieradzan, Toruń 2003, ss. 31 (Marcin Węsierski); John Richard, A Theory of Economic History, Oxford UK 1969, ss. 181; tenże, Teoria historii gospodarczej, Toruń 2000, ss. 208 (Katarzyna Pękacka); Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001, ss. 592 (Wojciech JóĄwiak); Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, pod red. Kazimierza Gr±żawskiego, Włocławek-Brodnica 2003, ss. 371 (Rafał Balkiewicz). Wywiady: Wywiad z prof. Tadeuszem Grudzińskim (Irena Czarnota)

Wejścia: 4079   Ocena: 9.00 (1 głos)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze
VisitStudenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 2 popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:35
Description:
red. Wiesław Sieradzan
ISBN 83-231-1790-X
ss. 167
Toruń 2005
cena: 20 PLN

Spis tre¶ci
Słowo wstępne (Wiesław Sieradzan); Artykuły: Katarzyna JóĄwiak, Wojciech Józwiak: Zamek krzyżacki w Pieniu; Janusz Szyszka: Kr±g rodzinny Jakuba z Koniecpola; Krzysztof Kwiatkowski: Wojna moskiewsko-litewska 1507-1508 - aspekty militarne; Maciej Kowalski: Kształcenie wojskowe magnatów w XVII wieku w ¶wietle instrukcji rodzicielskich; Szymon Gołębiewski: Generał Józef Karge (1823-1892); Patryk Tomaszewski: Koncepcja ustroju państwa polskiego w my¶li społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego w latach trzydziestych XX wieku; Magda Gawinecka: Polskie próby zjednoczenia "mniejszych aliantów" w 1942 roku a stanowisko norweskiego rz±du emigracyjnego. Komunikaty i sprawozdania: Wiesław Sieradzem: Stan i perspektywy kształcenia informatycznego studentów historii. Recenzje i omówienia: Atlas historyczny miast polskich, 1.1: Prusy Królewskie i Warmia, red. Antoni Czacharowski i Roman Czaja, z. 5: Malbork; opracowanie historyczne: Wiesław Długokęcki, Wiesław Sieradzan; opracowanie kartograficzne: Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Nory¶kiewicz, Wiesław Sieradzan, Toruń 2003, ss. 31 (Marcin Węsierski); John Richard, A Theory of Economic History, Oxford UK 1969, ss. 181; tenże, Teoria historii gospodarczej, Toruń 2000, ss. 208 (Katarzyna Pękacka); Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001, ss. 592 (Wojciech JóĄwiak); Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, pod red. Kazimierza Gr±żawskiego, Włocławek-Brodnica 2003, ss. 371 (Rafał Balkiewicz). Wywiady: Wywiad z prof. Tadeuszem Grudzińskim (Irena Czarnota)

Wejścia: 4079   Ocena: 9.00 (1 głos)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005