[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
SzukajKategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 4/2003 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2004/12/11 15:08
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 184
Toru�03
cena: 23 PLN

Spis treŚci

ARTYKULY:
Jaros3aw Marek Spycha3a (Toru�Orfeusz i orficy - zarys problematyki;
Krzysztof Mikulski, Jan Wroniszewski (Toru�Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV-XVII wieku;
Krzysztof Kania: (Toru�Obraz Wielkiej Brytanii w sprawozdaniach stenograficznych Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922;
Jean Francois Soulet (Toulouse): Odnowa spo3ecze��a obywatelskiego w Świecie w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku.

MATERIALY:
Jacek Pudliszewski (Gda��: Lucius Cassius Restutus - przyczynek do bada�ozopograficznych weteran�� elit municypalnych w Afryce Rzymskiej;
Iwona Urba�� (Toru�Raport pos3a nadzwyczajnego i ministra pe3nomocnego RP w Pradze Wac3awa Grzybowskiego o Rusi Podkarpackiej z dnia 17 czerwca 1931 roku.;

ARTYKULY RECENZYJNE l RECENZJE;

NOTY BIBLIOGRAFICZNE;

KRONIKA NAUKOWA

Wejœcia: 3255   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005