[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałe¶ hasło?

Zarejestruj się teraz!
SzukajGłówna : Historia. Nauki polityczne : 


Sort by:  Title ()Date ()Rating ()Popularity ()
Sites currently sorted by: Tytuł (A do Z)


Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitArchiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopi¶miennych ksi±g silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:41
Description:
Stanisław Roszak
ISBN 83-231-1732-2
ss. 285
Toruń 2004
cena: 33 PLN

Spis tre¶ci
Wstęp; Rękopis sylwiczny w ,,Galaktyce Gutenberga"; Wokół terminologii sylwy - od vorago rerum do archiwum sarmackiej pamięci; Twórcy; Tworzywo; Sarmacka summa wiedzy; Pamięć rodu - pamięć rodziny; Ideały wychowawcze i wzorce parenetyczne; Podsumowanie; Bibliografia; Indeks osób; Summary

Wejścia: 3275   Rating1.00 (1 głos)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitArchiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopi¶miennych ksi±g silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:41
Description:
Stanisław Roszak
ISBN 83-231-1732-2
ss. 285
Toruń 2004
cena: 33 PLN

Spis tre¶ci
Wstęp; Rękopis sylwiczny w ,,Galaktyce Gutenberga"; Wokół terminologii sylwy - od vorago rerum do archiwum sarmackiej pamięci; Twórcy; Tworzywo; Sarmacka summa wiedzy; Pamięć rodu - pamięć rodziny; Ideały wychowawcze i wzorce parenetyczne; Podsumowanie; Bibliografia; Indeks osób; Summary

Wejścia: 3275   Rating1.00 (1 głos)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitKronika ziemi pruskiej. Piotr z Dusburga popularność Ostatnia aktualizacja2004/12/11 15:15
Description:
Przet3umaczy3 S3awomir Wyszomirski, wst鯥m i komentarzem historycznym opatrzy3 Jaros3aw Wenta.

ISBN 83-231-1744-6
ss. 281
Toru�04
cena: 38 PLN

Spis tre¦ci
Wst鮠(Badania nad dziejopisarstwem pa��a zakonu krzyżackiego w Prusach
R骯pisy i edycje Kroniki Piotra z Dusburga
Piotr z Dusburga i jego Kronika
Konstrukcja tekstu
Uwagi do komentarza i przek3adu);
Wykaz skr��;
Bibliografia (Wykaz 1r�� r骯pi¦miennych * Wykaz 1r�� drukowanych * Wykaz literatury * Sygle);
Kronika ziemi pruskiej (Cz귦 I * Cz귦 II * Cz귦 III * Kontynuacja * Dodatek);
Indeks osobowy;
Indeks geograficzny

Wejścia: 3427   Rating10.00 (5 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitKronika ziemi pruskiej. Piotr z Dusburga popularność Ostatnia aktualizacja2004/12/11 15:15
Description:
Przet3umaczy3 S3awomir Wyszomirski, wst鯥m i komentarzem historycznym opatrzy3 Jaros3aw Wenta.

ISBN 83-231-1744-6
ss. 281
Toru�04
cena: 38 PLN

Spis tre¶ci
Wst鮠(Badania nad dziejopisarstwem pa��a zakonu krzyżackiego w Prusach
R骯pisy i edycje Kroniki Piotra z Dusburga
Piotr z Dusburga i jego Kronika
Konstrukcja tekstu
Uwagi do komentarza i przek3adu);
Wykaz skr��;
Bibliografia (Wykaz 1r�� r骯pi¶miennych * Wykaz 1r�� drukowanych * Wykaz literatury * Sygle);
Kronika ziemi pruskiej (Cz귦 I * Cz귦 II * Cz귦 III * Kontynuacja * Dodatek);
Indeks osobowy;
Indeks geograficzny

Wejścia: 3427   Rating10.00 (5 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitNorwegia w pierwszej połowie XX wieku popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:31
Description:
red. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
ISBN 83-231-1722-5
ss. 219
Toruń 2004
cena: 28 PLN

Spis tre¶ci
Wstęp; Emilia Denkiewicz-Szczepaniak: Norwegia w planach hitlerowskich Niemiec w okresie 1 wrze¶nia 1939-9 kwietnia 1940 roku; Agnieszka Witt: Wybrane aspekty współpracy emigracyjnego rz±du norweskiego z Wielk± Brytani± w latach 1940-1943; Magda Gawinecka: Niektóre aspekty walki Ko¶cioła norweskiego z nazizmem w latach 1940-1942; Wojciech Łężyk: Norwegowie w Waffen SS w latach 1941-1945; Anna Rutkowska: Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa Skandynawii w latach 1945-1949; Mirosława Józefiak: Ruch kobiecy w Norwegii w latach 1913-1940; Norway in the first half of XX century. Summary

Ze wstępu
Niniejszy zbiór studiów jest prób± poszerzenia i uzupełnienia badań nad histori± Norwegii pierwszej połowy XX wieku w niektórych ważniejszych jej w±tkach i aspektach. Jednym z takich w±tków, istotnym z uwagi choćby na stanowisko współczesnej Norwegii, jest problem neutralno¶ci, która przez lata stanowiła kanon w norweskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa, poczynaj±c od roku 1905 aż po rok 1940, kiedy to Norwegia została zaatakowana przez hitlerowskie Niemcy. Wart jest tutaj podkre¶lenia proces zmian, jakie musiały się dokonać w polityce zagranicznej tego kraju, przeobrażenia, podziały i emocje, jakie mu towarzyszyły, jak również sam fakt zaistnienia - krótko po wojnie - trwałego podziału Skandynawii pod względem politycznym. Kolejnym, równie ważnym w±tkiem historycznym przewijaj±cym się w niniejszej publikacji jest polityka Niemiec hitlerowskich wobec Norwegii, ujęta w paru różnych aspektach: planów strategicznych i wojskowych wobec tego kraju w chwili wybuchu drugiej wojny ¶wiatowej, akcji rekrutacyjnej do specjalnych niemieckich jednostek wojskowych czy polityki Trzeciej Rzeszy wobec Ko¶cioła norweskiego. Trzeci wreszcie istotny w±tek, maj±cy duże znaczenie z punktu widzenia polityki społecznej państwa norweskiego, zwłaszcza w okresie międzywojennym - to równouprawnienie kobiet. Warto tu dodać, że ruch feministyczny w krajach skandynawskich ma duże tradycje i problematyka ta - w przeciwieństwie do historiografii polskiej - jest stale rozwijaj±c± się dziedzin± badań historycznych w Skandynawii.

Wejścia: 2093   Rating6.00 (1 głos)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitNorwegia w pierwszej połowie XX wieku popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:31
Description:
red. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
ISBN 83-231-1722-5
ss. 219
Toruń 2004
cena: 28 PLN

Spis tre¶ci
Wstęp; Emilia Denkiewicz-Szczepaniak: Norwegia w planach hitlerowskich Niemiec w okresie 1 wrze¶nia 1939-9 kwietnia 1940 roku; Agnieszka Witt: Wybrane aspekty współpracy emigracyjnego rz±du norweskiego z Wielk± Brytani± w latach 1940-1943; Magda Gawinecka: Niektóre aspekty walki Ko¶cioła norweskiego z nazizmem w latach 1940-1942; Wojciech Łężyk: Norwegowie w Waffen SS w latach 1941-1945; Anna Rutkowska: Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa Skandynawii w latach 1945-1949; Mirosława Józefiak: Ruch kobiecy w Norwegii w latach 1913-1940; Norway in the first half of XX century. Summary

Ze wstępu
Niniejszy zbiór studiów jest prób± poszerzenia i uzupełnienia badań nad histori± Norwegii pierwszej połowy XX wieku w niektórych ważniejszych jej w±tkach i aspektach. Jednym z takich w±tków, istotnym z uwagi choćby na stanowisko współczesnej Norwegii, jest problem neutralno¶ci, która przez lata stanowiła kanon w norweskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa, poczynaj±c od roku 1905 aż po rok 1940, kiedy to Norwegia została zaatakowana przez hitlerowskie Niemcy. Wart jest tutaj podkre¶lenia proces zmian, jakie musiały się dokonać w polityce zagranicznej tego kraju, przeobrażenia, podziały i emocje, jakie mu towarzyszyły, jak również sam fakt zaistnienia - krótko po wojnie - trwałego podziału Skandynawii pod względem politycznym. Kolejnym, równie ważnym w±tkiem historycznym przewijaj±cym się w niniejszej publikacji jest polityka Niemiec hitlerowskich wobec Norwegii, ujęta w paru różnych aspektach: planów strategicznych i wojskowych wobec tego kraju w chwili wybuchu drugiej wojny ¶wiatowej, akcji rekrutacyjnej do specjalnych niemieckich jednostek wojskowych czy polityki Trzeciej Rzeszy wobec Ko¶cioła norweskiego. Trzeci wreszcie istotny w±tek, maj±cy duże znaczenie z punktu widzenia polityki społecznej państwa norweskiego, zwłaszcza w okresie międzywojennym - to równouprawnienie kobiet. Warto tu dodać, że ruch feministyczny w krajach skandynawskich ma duże tradycje i problematyka ta - w przeciwieństwie do historiografii polskiej - jest stale rozwijaj±c± się dziedzin± badań historycznych w Skandynawii.

Wejścia: 2093   Rating6.00 (1 głos)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitPułkownik Mozdyniewicz - żołnierz Polski niepodległej popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:33
Description:
Beata Kozłowska
ISBN 83-917625-6-4
ss. 159
ŁódĄ : Papier-service 2003
cena: 35 PLN

Spis tre¶ci
Wstęp; Młodo¶ć. Służba w Legionach; W Wojsku Polskim II Rzczypospolitej; W kampanii wrze¶niowej 1939 roku - dowódca 17 Dywizji Piechoty; W niemieckich oflagach; Powojenne losy Pułkownika; Zakończenie; Aneksy; Bibliografia; Spis ilustracji; Indeks nazwisk; Short summary in English

Wejścia: 1765   Rating10.00 (1 głos)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitPułkownik Mozdyniewicz - żołnierz Polski niepodległej popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:33
Description:
Beata Kozłowska
ISBN 83-917625-6-4
ss. 159
ŁódĄ : Papier-service 2003
cena: 35 PLN

Spis tre¶ci
Wstęp; Młodo¶ć. Służba w Legionach; W Wojsku Polskim II Rzczypospolitej; W kampanii wrze¶niowej 1939 roku - dowódca 17 Dywizji Piechoty; W niemieckich oflagach; Powojenne losy Pułkownika; Zakończenie; Aneksy; Bibliografia; Spis ilustracji; Indeks nazwisk; Short summary in English

Wejścia: 1765   Rating10.00 (1 głos)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitToruński słownik biograficzny, t. 4 popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:45
Description:
red. Krzysztof Mikulski
ISSN 1505-9316
ss. 302
Toruń : Towarzystwo Miło¶ników Torunia i Wydawnictwo UMK 2004
cena: PLN

<a href=http://www.ksiegarnia.uni.torun.pl/rec_883_1.html>Spis biogramów zamieszczonych w dwóch pierwszych tomach Słownika</a>

Wejścia: 4379   Rating0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Historia. Nauki polityczne
VisitToruński słownik biograficzny, t. 4 popularność Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:45
Description:
red. Krzysztof Mikulski
ISSN 1505-9316
ss. 302
Toruń : Towarzystwo Miło¶ników Torunia i Wydawnictwo UMK 2004
cena: PLN

<a href=http://www.ksiegarnia.uni.torun.pl/rec_883_1.html>Spis biogramów zamieszczonych w dwóch pierwszych tomach Słownika</a>

Wejścia: 4379   Rating0.00 (0 głosów)
Oceń książkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005