[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

Notki i Recenzje

Main : Czasopisma i Serie wydawnicze : 

Category: Czasopisma i Serie wydawnicze
 Title: Pomorze i Kujawy. Dwumiesięcznik turystyczno-krajoznawczy, 2003, nr 3(28), ss. 32.  PopularRating: 5.00  views:12707
Opis:   Wydawca
Oddzia3 Przewodnicki PTTK w Toruniu
87-100 Toru?l. Fosa Staromiejska 6
tel./fax (0-56) 62-10-422

Wsp??aca
Regionalny Ośrodek Studi?? Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu
Oddzia3 Przewodnicki PTTK w Toruniu

Redakcja
Jan Adam Malinowski, Barbara Kubiak, J?? Rusiecki, Janusz Umi??, Andrzej Urba??(red. naczelny)
Average Ratings: (1) (10)
Review submitted: 2004/12/17
Submitter: wj on 2004/12/17
Overall Rating: Category Ratings: 5Category Ratings: 5Category Ratings: 5 5
Recenzja:
Ukazujący si? Toruniu dwumiesi?nik turystyczno-krajoznawczy Pomorze i Kujawy ma już ustaloną mark?śr??i3ośnik??istorii i turystyki wojew??wa kujawsko-pomorskiego. Z powod??inansowych ukazujący si?iestety nieregularnie periodyk ma za sw??odstawowy cel popularyzowanie atrakcyjnych miejsc regionu. Jak si?ydaje jest to najwi?zy atut tego czasopisma, kt??w za3ożeniu tw??w, skupionych przy Oddziale Przewodnickim PTTK w Toruniu, jest adresowane do szerokiej rzeszy mi3ośnik??egionu.
Ostatni numer Pomorza i Kujaw ukaza3 si? grudniu 2003 r. Jak zawsze pismo wyr??a si?taranną szatą graficzną i pe3ne jest wsp??esnych i archiwalnych zdj? W omawianym numerze Benon Frąckowski przypomnia3 o wydarzeniach sprzed 150 lat, kiedy to na Rynku Staromiejskim w Toruniu ods3oni? pomnik Miko3aja Kopernika (s. 4-9), ca3oś?rtyku3u jest wzbogacona o cenne archiwalne fotosy z XIX wieku. Bartosz Dąbrowski i Stanis3aw Rokita zach?li Czytelnik??o odwiedzenia toru??ego planetarium (s. 10-15). Jest to obiekt fascynujący zw3aszcza m3odzież, 3ączący w sobie kopernika?? tradycj? najbardziej aktualnymi wynikami badania kosmosu. Z kolei Edyta Kubicka poruszy3a temat malowniczych kujawskich kapliczek przydrożnych (s. 16-23). W tym kontekście szczeg??e interesująca wydaje si?apliczka w Chalnie, kt?? cok??est jedyną pozosta3ością po roma??m kościele z XII wieku. Wreszcie Wojciech J??ak naszkicowa3 histori? wygląd marginalnie poruszanego w literaturze zamku krzyżackiego w kujawskim Murzynie, kt??o ża3osne dziś szczątki są niemym świadkiem wielu wydarze?edniowiecznego pogranicza kujawsko-krzyżackiego (s. 24-27). Ca3oś?umeru uzupe3nia lista obiekt??abytkowych w powiecie aleksandrowskim, kt??h zwiedzenie niezb?e jest do zdobycia odznaki krajoznawczej wojew??wa kujawsko-pomorskiego (s. 28-30).
Lektur?omorza i Kujaw śmia3o można poleci?szystkim zainteresowanym, zw3aszcza mi3ośnikom historii, archeologii, sztuki oraz krajoznawcom.

Tell a friend | Broken link

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005