[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

dr Izabela Lewandowska

Oral History

W 1992 r. ukończyłam historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kilka lat pracowałam jako nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w olsztyńskich liceach ogólnokształcących. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, gdzie prowadzę zajęcia z dydaktyki historii, regionalistyki i powojennej historii Warmii i Mazur.

Jestem autorką książek metodycznych dla nauczycieli: Scenariusze lekcji historii, t. 1: Starożytność – Odrodzenie, wyd. 2, Ustroń 2003; t. 2: Dzieje Nowożytne, wyd. 2, Ustroń 2006; t. 3: Wiek XIX i XX (do roku 1939), Ustroń 2003 (współautorstwo z R. Gieszczyńską); t. 4: Dzieje najnowsze, Ustroń 2006; studium teoretyczno-empirycznego Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003 oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Wraz z M. Jastrzębską opracowałam Wybór źródeł i literatury do dziejów Warmii i Mazur (1806-1920), Olsztyn 2000. Jestem redaktorem książki Dzieje Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży (w druku). Członek zarządu PTH oddział Olsztyn, sekretarz Towarzystwa „Pruthenia”, członek The Association for History and Computing. Interesuję się historią i tradycją Warmii i Mazur, edukacją regionalną, historią oralną, kulturą i nauką, a także popularyzacją historii regionu w czasach powojennych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną nt. Polska i Polacy wobec dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur po 1945 roku.Z zakresu historii oralnej napisałam cztery artykuły: 1) Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, „Echa Przeszłości” 2004, T. V, s. 279-299; 2) Źródła oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, w: III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne: Źródła w edukacji historycznej, Toruń 2006 (w druku); 3) Problematyka oral history w zasobach sieci Internet, w: Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, Poznań 2007 (w druku); 4) Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawały książki Edwarda Cyfusa, w: E. Cyfus, A życie toczy się dalej…, cz. 2, Olsztyn 2006, s. 205-216. Jednocześnie sama prowadzę wywiady i zbieram relacje świadków powojennych dziejów Warmii i Mazur. Efektem tego są dwa teksty: 1) Warmia i Mazury w latach 1946-1956 w relacji krakowskiego historyka Władysława Ogrodzińskiego, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 3, s. 128-145; 2) Instytut Mazurski w relacji jego współtwórcy Hieronima Skurpskiego, „Echa Przeszłości” 2006, T. VII (w druku).

Wprowadzenie

Oral history, po polsku „historia mówiona”, „historia ustna”, jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Jest jednocześnie dziedziną obejmującą szerokie spektrum zagadnień. Stąd też stanowi pole badawcze nie tylko historii, ale też antropologii i etnologii, socjologii, pedagogiki, psychologii, folkloru, literatury czy języka. Historie mówione wykorzystują w swojej pracy dziennikarze, animatorzy kultury i nauczyciele. Właściwie każdy z nas spotyka się w swoim życiu z relacjami ustnymi, czy to rodziców i dziadków, czy sławnych osób – polityków, aktorów, uczestników jakiś znaczących wydarzeń.

Przekazy ustne były od niepamiętnych czasów, na długo przed wynalezieniem pisma, jedyną formą porozumiewania się, a opowieści o zwycięskich bojach i sławie przodków budowały tradycję danego ludu. W nauce zachodniej, głównie angielskiej i amerykańskiej, historia mówiona ma już bogatą literaturę. W polskiej metodologii historii wciąż zbyt mało miejsca poświęca się temu rodzajowi źródeł i przekazów, stąd też absolwenci studiów historycznych nie potrafią sprawnie zbierać relacji ustnych i poszukiwać relacji już nagranych i opracowanych, a także krytycznie ich analizować.

Dzięki uprzejmości portalu Historicus mogę zaoferować Państwu swego rodzaju dyskusję nad badaniami oral history w Polsce. Stopniowo zamierzam uzupełniać i modernizować tę stronę, która mam nadzieję, zostanie dobrze przyjęta i będzie się ciągle powiększać. W przyszłości zamierzam dołączyć bibliografię w języku polskim i językach obcych, a także pozycje bibliograficzne innych dyscyplin wykorzystujące oral history w swoich badaniach.

Katalog stron związanych z Oral History


Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005