[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj
Home > Glosarium > J > Jaczynowska Maria Glosarium
Browse by letter
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Other | All

Print in friendly format Send this term to a friend Jaczynowska Maria

Definition:
Prof. dr hab. Maria JaczynowskaUrodzona 17 lutego 1928 r. w Warszawie. W latach 1946-1948 studiowała historię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie w l. 1948-1951 na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Jerzego Manteuffla. W latach 1951-1955 była st. asystentem w Instytucie Historycznym UW. Od 1955 r. mieszka i pracuje w Toruniu. Po przejściu na emeryturę (1998) zatrudniona na 1/3 etatu. W 1958 r. uzyskała stopień doktora na UW (promotor I. Bieżuńska-Małowist, temat: Ekonomiczne podstawy nobilitas rzymskiej u schyłku Republiki). W lutym 1965 r. zdała kolokwium habilitacyjne na UMK. Temat pracy: Collegia Iuvenum. Rola historyczna i działalność organizacji młodzieży rzymskiej w okresie wczesnego cesarstwa. W r. 1976 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w r. 1984 - profesora zwyczajnego. W okresie pracy na UMK wykształciła 74 magistrów, 6 doktorów (2 przewody doktorskie w toku) i 2 doktorów habilitowanych. Uzyskała trzykrotnie nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i techniki ( 1972, 1975, 1979) oraz trzykrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej ( 1988, 1996, 2000 - nagroda zespołowa). W 1984 r. była na UMK promotorem doktoratu h.c. profesora Franco Sartori. Opublikowała 76 pozycji naukowych ( 14 rozpraw i artykułów za granicą: w Niemczech, Włoszech i Francji), w tym 8 książek. Najważniejsze z nich: podręcznik akademicki "Historia starożytnego Rzymu", W-wa 1975-1988 (7 wydań), monografię "Les associations de la jeunesse romaine au temps du Haut-Empire", Ossolineum 1978, "Religie świata rzymskiego", Warszawa PWN 1987, II wyd. 1990, oraz "Dzieje Imperium Romanum", Warszawa PWN 1995, 1996. Od 1959 r. jest członkiem Society for the Promotion of Roman Studies (od 1993 - lifemember). W roku 1961/62 przebywała przez 8 miesięcy we Francji jako stypendystka Rządu Francuskiego. W latach 1987-1992 członek Międzynarodowego Komitetu "Association Internationale de l\Epigraphie Grecque et Latine.. Zainteresowania naukowe koncentrują się na historii społecznej starożytnego Rzymu, a zwłaszcza dziejach kultów religijnych w świecie rzymskim. Od 1943 r. w harcerstwie (Szare Szeregi), sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, członek Światowego Związku Żołnierzy AK, odznaczona m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Submitted by admin, on 13-Oct-2006 14:11. | This entry has been seen individually 5415 times.
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005