Czacharowski Antoni

Category: Sylwetki Toruńskich Historyków
Submitter: Dariusz Jasieniecki

Czacharowski Antoni

Prof. dr hab. Antoni Czacharowski

Profesor Antoni Czacharowski urodził się 11 czerwca 1931 roku w miejscowości Czarne Błoto (woj. toruńskie). Po uzyskaniu matury w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu (1951) podjął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, które ukończył w 1955 r. Swoje zainteresowania historią średniowiecznej Polski i państwa krzyżackiego w Prusach rozwijał na seminariach profesorów Karola Górskiego i Bronisława Włodarskiego. W 1955 Antoni Czacharowski podjął pracę naukową na UMK i przeszedł kolejno wszystkie stopnie kariery naukowej. W 1960 uzyskał stopien doktora , w 1967 roku habilitacja. Tytuł profesora nadzywyczajnego otrzymała w 1977 , a od 1999 jest profesorem zwyczajnym. W czasie długoletnjen pracy na UMK prof. Czacharowski pełnił różne funkcje organizacyjne, dydaktyczne i naukowe. Między inymi był kierownikiem Zakładu Historii Sredniowiecznej, był najpierw prodziekanem a potem dziekanem Wydziału Humanistycznego. Pełnił również funkcje prorektora. Zainteresowania badawcze i dorobek naukowy profesora Czacharowskiego koncentruja się wokół kilku zagadnień:

 • Dzieje Polski w średniowieczu
 • Zakon Krzyżacki i jego państwo w Prusach
 • Historia miast europejskich
 • Monastycyzm
 • Dzieje Nowej Marchii. Do najważniejszych prac profesora Antoniego Czacharowskiego można zaliczyć:
 • Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII od połowy XV wieku.
 • Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319-1373.
 • Księga żołdu Związku Pruskiego z okresu wojny trzynastoletniej (1454-1466)
 • B¨rgertum und Rittertum in Spätmittelalter Od lat siedemdziesiątych profesor Antoni Czacharowski prowadzi badania nad problematyką związana z dziejami miast i panstwa zakonnego. Efektem tych zainteresowań są m.in. nowatorskie studia nad socjotopografia średniowiecznych miast i genezą tzw. Nowych Miast oraz członkowstwo w International Commission pour l\Histoire des Villes, a także kierowanie edycją "Atlasu historycznego miast polskich". Można również zobaczyć, pozostałe prace profesora związane z Atlasem Historycznym w księgarni Uniwersyteckiej seria wydawnicza - Atlas Historyczny Miast Polskich

  , Pełny spis prac profesora znajduje się w pracy jubileuszowej "Studia Polonica Historiae Urbanae", tom 2, Toruń 1966. Bibliografie opracowała Kamila Maj.

  Submitted on:  Fri, 13-Oct-2006, 14:10