Grunberg Karol

Category: Sylwetki Toruńskich Historyków
Submitter: Dariusz Jasieniecki

Grunberg Karol

Prof. dr hab. Karol Grunberg

Profesor Karol Grunberg zajmuję się problematyką stosunków niemiecko - sowieckich, sowiecko -polskich oraz polsko - ukraińskich. Przez wiele lat pracowałem i byłem członkiem Rad Naukowych w Instytucie Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Pod moim kierownictwem naukowym ukończyło pracę magisterską 176 magistrów. Promowałem 9 doktorów, z których jeden został doktorem habilitowanym nauk historycznych. Występowałem też jako recenzent 16 rozpraw doktorskich oraz 6 prac habilitacyjnych. W 1993 r. byłem promotorem w przewodzie doktoratu honoris causa, nadanego w UMK zagranicznemu uczonemu.Plany badawcze: W przygotowaniu książka (wspólnie z B . Sprenglem) pt. Stosunki polsko -ukraińskie X - XX w. Termin oddania do wydawnictwa grudzień 2001 r. Wykaz opublikowanych książek:

 • Niemcy i ich organizacje polityczne w Polsce międzywojennej (Warszawa 1970),
 • Polskie koncepcje federalistyczne 1864 -1918 (Warszawa 1971),
 • Polska - Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych (Warszawa 1983) - współautor,
 • SS - czarna gwardia Hitlera (trzy wydania polskie oraz przekład czeski) (Warszawa 1975, Warszawa 1984, Warszawa 1994),
 • Adolf Hitler. Biografia (pierwsze wydanie Warszawa 1988, drugie Warszawa 1989, trzecie Warszawa 1993, wydanie czeskie 1994, wydanie rosyjskie 1995),
 • Czwarty rozbiór Polski (współautor J. Serczyk, Warszawa 1990),
 • Życie osobiste Adolfa Hitlera (Warszawa 1991),
 • Czas wojny 1939 -1945. Wykłady z historii (Toruń 1991),
 • Joachim von Ribbentrop. Kariera ministra Trzeciej Rzeszy (współautor B. Otręba, Warszawa 1991),
 • Polska karta Stalina (Warszawa 1991), .
 • Szpiedzy Stalina. Z dziejów wywiadu radzieckiego (Warszawa 1996),
 • Szpiedzy Hitlera. Z dziejów wywiadu niemieckiego (współautor prof. Antoni Czacharowski, Warszawa 1997),
 • Hitler -Jugend (Toruń 1998).
 • Hans Frank na Wawelu (współautor Bolesław Otręba, Włocławek 2001).

  Submitted on:  Fri, 13-Oct-2006, 14:13