Serczyk Jerzy

Category: Sylwetki Toruńskich Historyków
Submitter: Dariusz Jasieniecki

Serczyk Jerzy

Prof. dr hab. Jerzy Serczyk

Urodzony w roku 1927 w Krakowie, przeżył dzieciństwo i młodość w trzech miastach nadwiślańskich: Warszawie, Krakowie i Toruniu. Po trudnych przejściach lat wojennych i pierwszego okresu powojennego odbył w latach 1946-1950 studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Ludwika Kolankowskiego, historyka Polski jagiellońskiej. Tu także zawarł związek małżeński z Barbarą Gąsowską, z którą pracował w latach studenckich w Bibliotece Uniwersyteckiej. Doktoryzował się w roku 1960 w zakresie dziejów ruchu husyckiego w Polsce; pierwsze jego publikacje naukowe związane były z tą dziedziną. Następnie przeniósł swoje zainteresowania na historię historiografii. W tym przedmiocie ogłosił szereg opracowań (dwa w postaci książek) w kraju i zagranicą, oraz uzyskał habilitację. Najważniejszym dziełem Jerzego Serczyka z tej dziedziny jest pierwszy polski podręcznik akademicki dziejów historiografii powszechnej 25 wieków historii. Zajmował się również historią szkół wyższych; ogłosił m.in. książkę Albertyna (o dziejach uniwersytetu w Królewcu w Prusach). Wydarzenia ostatnich dziesięcioleci skierowały jego uwagę ku najnowszym dziejom Niemiec, czego owocem stała się książka Podzielone Niemcy, obejmująca historię lat 1945-1990. W formie książkowej ogłosił także autobiograficzne: Wspomnienie o Toruniu z czasów II Rzeczypospolitej i Minęło życie. Dziełem J. Serczyka, nie dającym się jednoznacznie zaklasyfikować do określonego gatunku piśmienniczego jest książka Dokoła "Przeminęło z wiatrem". Swoistym bestsellerem, który doczekał się dotąd dziewięciu wydań, stał się podręcznik dla studentów Podstawy badań historycznych (nowsze wydania przygotowuje do druku prof. Marian Pawlak). Za trzy opracowania książkowe o dziejach Towarzystwa Naukowego w Toruniu instytucja ta obdarzyła go swoim członkostwem honorowym. W roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora. Znajdując się obecnie na emeryturze, prowadzi jeszcze, choć już w zmniejszonym wymiarze, zajęcia ze studentami historii i filologii germańskiej. Uprawia też aktualną publicystykę, pisując liczne artykuły i felietony w prasie i periodykach regionalnych.

Submitted on:  Fri, 13-Oct-2006, 14:13