Paleografia

Category: Sylwetki Toruńskich Historyków
Submitter: Dariusz Jasieniecki

Paleografia

Paleografia jest jedną z nauk pomocniczych historii, zajmującą się badaniem wczesnego okresu rozwoju pisma. Do zadan Palograifii należą rozpoznanie cech graficznych, typów i odmian pisma najczęsciej odręcznego. Paleografia zajmuje się także narzędziami, materiałami piśmiennymi oraz badaniem środowiska w jakim żył i tworzył dany pisarz jak również rozpoznawaniem skrótów i rozszyfrowywaniem dawnego pisma. Podstawy teoretyczne paleografii stworzył w XVII w. J. Mabillon.

Submitted on:  Fri, 13-Oct-2006, 14:17