Neografia

Category: Sylwetki Toruńskich Historyków
Submitter: Dariusz Jasieniecki

Neografia

Neografia jest nauk± o odręcznym pi¶mie nowożytnym, Neografia stanowi rozwinięcie paleografii. Pomocna przy odczytywaniu nowożytnych tekstów. Neografia jest jedna z nauk pomocniczych historii.

Submitted on:  Fri, 13-Oct-2006, 14:18