Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

 

Uprzejmie informujemy, że powstała nowa strona internetowa Polskiej Misji Historycznej.

Link: Polska Misja Historyczna

 

We wrześniu 2009 roku uroczyście zainaugurowano działalność Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu. Misja - placówka naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizacyjnie związana z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni - prowadzi działalność w Niemczech i jest obecnie afiliowana w przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, jednej z najstarszych i najlepszych niemieckich szkół wyższych.

Polska Misja Historyczna powstała 1 sierpnia 2001 roku w Getyndze, przy Instytucie Historycznym Maxa Plancka. Do zadań tej stacji – realizowanych z sukcesem do 2008 roku – należało między innymi rozwijanie współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi, przygotowanie pobytów stypendialnych polskich historyków w Getyndze, odczytów w Polsce i Niemczech oraz organizacja i współorganizacja konferencji. Likwidacja Instytutu Historycznego Maxa Plancka zmusiła członków Rady Naukowej Misji do podjęcia poszukiwań nowej siedziby. Na początku 2009 roku zadecydowano o przeniesieniu Polskiej Misji Historycznej do Würzburga, gdzie kontynuowane są dotychczasowe projekty oraz realizowane nowe zadania.

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 16 maja 2016 roku zmarł

prof. dr dr h.c. mult. Otto Gerhard Oexle

znakomity Historyk, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Członek Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej, Przyjaciel Polaków zachwycający się polską kulturą.

Prof. dr Otto Gerhard Oexle był Dyrektorem Instytutu Historii Maxa Planca w Getyndze, jednym z najwybitniejszych niemieckich historyków, którego twórczość zmieniła dotychczasowe spojrzenie na przeszłość Europy. Tytuł Doktora Honoris Causa UMK został nadany prof. dr. Otto Gerhardowi Oexlemu podczas Święta Uniwersytetu 19 lutego 2003 roku.

Jego Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Polska Misja Historyczna

 

big_02.jpg  big_07.jpg  big_03.jpg

© 2010 przez Polska Misja Historyczna | Wszystkie prawa zastrzeżone | góra

©Partner: Historicus