Działalność

 

Uprzejmie informujemy, że powstała nowa strona internetowa Polskiej Misji Historycznej.

Link: Polska Misja Historyczna

 

 

Projekt badawczy "Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV-XVIII wiek)"


 • Konferencja naukowa pod tytułem "Źródło nieustannych nieporozumień? Postrzeganie siebie i "obcych" w polskim i niemieckim piśmiennictwie autobiograficznym w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych (XV-XVIII w.)" - 17-18 września 2012 r. w Würzburgu
 • Prace zespołów badawczych w Würzburgu miesiącach letnich 2013 roku.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Bawarskiej Kancelarii Państwowej przez Polską Misję Historyczną w ścisłej współpracy z profesorami Romanem Czają, Stanisławem Roszakiem, Januszem Tandeckim z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz profesorem Helmutem Flacheneckerem z Instytutu Historii Uniwersytetu w Würzburgu, którzy pełnili funkcję kierowników merytorycznych.

 

Polsko-niemiecka wystawa popularnonaukowa

 
Erfahrungen und Wahrnehmungen in Städten Polens und Frankens nach 1945
Vielerlei Wiederaufbau - Różne drogi odbudowy

Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu miast Polski i Frankonii po 1945 roku

Organizatorzy wystawy "Vielerlei Wiederaufbau - Różne drogi odbudowy": Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, Archiwum Miasta Würzburga, Wydział Filozoficzny I Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana w Würzburgu [link].

Dziękujemy serdecznie instytucjom, które bezpłatnie udostępniły swoje zbiory: Archiwum Miasta Aschaffenburga, Archiwum Miasta Schweinfurtu, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Miejskie Wrocławia, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wystawa została objęta patronatem przez: Panią Minister Stanu Emilię Müller (Bayerische Staatskanzlei), Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium, Nadburmistrza miasta Würzburga Pana Georga Rosenthala, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

Wystawę przygotowano przy wsparciu: Bayerische Staatskanzlei, Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium, Sparkasse Mainfranken Würzburg, Stadt Würzburg.

 

Konferencje naukowe


 • Konferencja naukowa "Freiheit der Untertanen. Toleranz und Zwang als Taktik in der herrschaftlichen Politik" [Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców] - 18-19 września 2017 w Würzburgu
 • Konferencja "Zwischen Sacrum und Profanum. Sakrale Topografie der Stadt in Mitteleuropa" [Między sacrum i profanum. Topografia sakralna miast w Europie Środkowej] - 19-20 września 2016 w Würzburgu.
 • Studienwoche „Kultur und Geschichte des Patriziats im Heiligen Römischen Reich und seinen östlichen Nachbarregionen im Vergleich" - 15-18 listopada 2015 w Bad Kissingen (Niemcy). Główny organizator: Haus des Deutschen Ostens w Monachium.
 • Konferencja "Krisen – Konflikte – Konsolidierungen um 1400. Politische, religiöse und kulturell-gesellschaftliche Herausforderungen" - 17-18 września 2015 roku, Würzburg.
 • Konferencja "Unterwegs auf Pilgerstraßen. Pilger aus dem polnischen und deutschen Raum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit" ["W podróży szlakami pątniczymi. Pielgrzymi z terenów polskich i niemieckich w późnym średniowieczu i nowożytności"] - 25-26 września 2014 roku, Würzburg.
 • Konferencja "Forests as Cultural Landscapes" – 26-28 czerwca 2014 w Flörsbachtal‐Lohrhaupten (Niemcy). Główny organizator: Archäologisches Spessartprojekt e.V. – Institut an der Universität Würzburg.
 • Konferencja "Geschichte der jüdischen Bevölkerung im polnischen und deutschen Raum vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts" ["Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku"] - konferencja odbyła się w dniach 23-24 września 2013 roku w Würzburgu.
 • Konferencja "Eine Quelle ständiger Missverständnisse? Selbst- und Fremdwahrnehmungen im Spiegel des polnischen und deutschen autobiographischen Schrifttums im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.-18. Jh.)" ["Źródło nieustannych nieporozumień? Postrzeganie siebie i "obcych" w polskim i niemieckim piśmiennictwie autobiograficznym w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych (XV-XVIII w.)"] - 17-18 września 2012 r. (poniedziełek-wtorek) w Würzburgu.
 • Konferencja "Vielerlei Wiederaufbau - Erfahrungen und Wahrnehmungen bei der Erneuerung zerstörter Stadtbilder" ["Różne drogi odbudowy - doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu zniszczonych miast"] - 22-23 września 2011 r.
 • Konferencja "Archiv und Universität. Zu den Beständen und Organisationsstrukturen von Universitätsarchiven in Polen und Deutschland“ - 23-24 września 2010 r.
 • Konferencja "Forum Toruniense. Proweniencja zbiorów historycznych bibliotek, muzeów i archiwów. Historia kolekcji bibliotecznych" - 11 grudnia 2009 r.

 

Wizyty naukowe


 • Stypendyści i goście Polskiej Misji Historycznej
 • Stypendia na pobyty badawcze w Würzburgu
 • Granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wskazówki dla Stypendystów i Gości dotyczące przyjazdu i pobytu w Würzburgu

 

Kronika Polskiej Misji Historycznej


 

 

© 2010 przez Polska Misja Historyczna | Wszystkie prawa zastrzeżone | góra

©Partner: Historicus