Liste der Gutachter

 

Liste der mit der wissenschaftlichen Schriftleitung des "Bulletins der Polnischen Historischen Mission" zusammenarbeitenden Gutachter:

 • Dr. Meinolf Arnes (Ungarisches Institut e.V.)
 • Prof. Dr. Udo Arnold (Universität Bonn)
 • Prof. PhDr. Milena Bartlová (Masarykova univerzita)
 • Prof. Dr. Karl Borchardt (Monumenta Germaniae Historica)
 • Prof. Dr. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)
 • Dr. Tomasz Chrzanowski (Ośrodek Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)
 • Dr. habil. Martin Čapský, PhD (Slezská univerzita v Opavě, Czechy)
 • Prof. Dr. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr. Marta Czyżak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr. Damian Dombrowski (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr. Markus Frankl (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr. Kristina Friedrichs (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • Prof Dr. Franz Fuchs (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. Dr. Ralf-Peter Fuchs (Universität Duisburg-Essen)
 • Prof. Dr. Gudrun Gleba (Universität Rostock)
 • Prof. Dr. Frank Göttmann (Universität Paderborn)
 • Prof. Dr. Egon Johannes Greipl (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege in München)
 • Prof. Dr. Dietmar Grypa (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. Dr. Christofer Herrmann (Uniwersytet Gdański)
 • Dr. habil. Jürgen Heyde (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig)
 • Doc. PhDr. Petr Hlaváček (Univerzita Karlova)
 • Dr. Jiri Hrdina
 • Dr. Florian Huggenberger (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • Prof. Dr. Bernhard Jähnig
 • Dr. Maciej Jędrzejewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Dr. Rolf Kießling (Universität Augsburg)
 • Dr. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr. Kersten Krüger (Universität Rostock)
 • Prof. Dr. Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr. Krzysztof Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr. Stefan Kummer (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • Prof. Dr. Eckhard Leuschner (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • Dr. Michaela Antonín Malaníková (Palacky University, Olomouc, Czechy)
 • Prof. Dr. Claudia Märtl (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Petr Maťa, Ph.D. (Universität Wien)
 • Dr. Robert Meier (Staatsarchiv Wertheim, Niemcy)
 • Prof. Dr. Arno Mentzel-Reuters (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Dr. Anna Michałowska-Mycielska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr. Julia Możdżeń (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
 • Prof. Dr. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr. Andrzej Mycio (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
 • Dr. Markus Naser (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr. Piotr Paluchowski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
 • Prof. Dr. Michel Pauly (Université du Luxembourg)
 • Dr. habil. Stefan Petersen (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr. habil. Andrzej Pleszczyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr. Michał Pszczółkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 • Dr. habil. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. Dr. Malte Rolf (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
 • Dr. Winfried Romberg (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. Dr. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Dr. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr. Andreas Rüther Ruhr-Universität Bochum)
 • Dr. habil. inż. arch. Jan Salm (Politechnika Łódzka)
 • Dr. Renate Schindler (Stadtarchiv Würzburg)
 • Dr. Ulrich Schmilewski (Kulturwerk Schlesien)
 • Dr. Teresa Schröder-Stapper (Universität Duisburg-Essen)
 • Prof. Dr. Dariusz Andrzej Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr. Joanna Sobiesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. Dr. Matthias Stickler (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Dr. habil. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr. Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Univ.-Doz. Dr. Werner Telesko (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
 • Prof. Dr. Anuschka Tischer, (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • Prof. Dr. Jacek Tylicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr. Dieter J. Weiß (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Prof. Dr. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr. habil. Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)
 • PhDr. Roman Zaoral (Univerzita Karlova)
 • Prof. Dr. Paul Zalewski (Europa-Universität Viadrina)
 • Dr. Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr. Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Dr. Dr. Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)

 • Prof. Dr. Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

© 2010 przez Polska Misja Historyczna w Würzburgu| Wszystkie prawa zastrzeżone | góra

© Partner: Historicus