Lista recenzentów

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją "Biuletynu Polskiej Misji Historycznej":

 • dr Meinolf Arnes (Ungarisches Institut e.V.)
 • prof. dr hab. Udo Arnold (Universität Bonn)
 • prof. dr hab. Milena Bartlová (Masarykova univerzita)pProf. dr hab. Karl Borchardt (Monumenta Germaniae Historica)
 • prof. dr hab. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)
 • dr Tomasz Chrzanowski (Ośrodek Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)
 • dr hab. Martin Čapský, PhD (Slezská univerzita v Opavě, Czechy)
 • prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Marta Czyżak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Damian Dombrowski (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • dr Markus Frankl (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • dr Kristina Friedrichs (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • prof dr hab. Franz Fuchs (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • prof. dr hab. Ralf-Peter Fuchs (Universität Duisburg-Essen)
 • prof. dr. hab. Gudrun Gleba (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Frank Göttmann (Universität Paderborn)
 • prof. dr hab. Egon Johannes Greipl (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege in München)
 • prof. dr hab. Dietmar Grypa (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • prof. dr hab. Christofer Herrmann (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Jürgen Heyde (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig)
 • doc. PhDr. Petr Hlaváček (Univerzita Karlova)
 • dr Jiri Hrdina
 • dr Florian Huggenberger (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • dr Bernhard Jähnig
 • dr Maciej Jędrzejewski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Rolf Kießling (Universität Augsburg)
 • dr Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Kersten Krüger (Universität Rostock)
 • dr hab. Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Krzysztof Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Stefan Kummer (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • prof. dr hab. Eckhard Leuschner (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • dr Michaela Antonín Malaníková (Palacky University, Olomouc, Czechy)
 • prof. Dr. Claudia Märtl (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Petr Maťa, Ph.D. (Universität Wien)
 • dr Robert Meier (Staatsarchiv Wertheim, Niemcy)
 • prof. Dr. Arno Mentzel-Reuters (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • dr Anna Michałowska-Mycielska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Julia Możdżeń (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)
 • prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Andrzej Mycio (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
 • dr Markus Naser (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • dr Piotr Paluchowski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
 • prof. dr hab. Michel Pauly (Université du Luxembourg)
 • dr hab. Stefan Petersen (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • dr hab. Andrzej Pleszczyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Michał Pszczółkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 • dr hab. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Malte Rolf (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
 • dr Winfried Romberg (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Andreas Rüther Ruhr-Universität Bochum)
 • dr hab. inż. arch. Jan Salm (Politechnika Łódzka)
 • dr Renate Schindler (Stadtarchiv Würzburg)
 • dr Ulrich Schmilewski (Kulturwerk Schlesien)
 • dr Teresa Schröder-Stapper (Universität Duisburg-Essen)
 • prof. dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Joanna Sobiesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Matthias Stickler (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • dr hab. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Univ.-Doz. Dr. Werner Telesko (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
 • prof. dr hab. Anuschka Tischer, (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy)
 • prof. dr hab. Jacek Tylicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. Dr. Dieter J. Weiß (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)
 • PhDr. Roman Zaoral (Univerzita Karlova)
 • prof. dr hab. Paul Zalewski (Europa-Universität Viadrina)
 • dr Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr dr Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)

 • prof. dr hab. Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

© 2010 przez Polska Misja Historyczna | Wszystkie prawa zastrzeżone | góra

©Partner: Historicus