Prussia Sacra. Historische Beschreibung der Kirche im Deutschordensland Preußen

 

Uprzejmie informujemy, że powstała nowa strona internetowa Polskiej Misji Historycznej.

Link: Polska Misja Historyczna

 

Seria "Prussia Sacra. Historische Beschreibung der Kirche im Deutschordensland Preußen" ukazuje się od 2003 roku. Jest ona ściśle powiązana z projektem "Germania Sacra", który w latach 1956-2007 był realizowany przy Instytucie Historycznym Maxa Planka w Getyndze. Do trzeciego tomu (opublikowanym w 2007 roku) "Prussia Sacra" była wydawana wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i dział "Germania Sacra" przy Instytucie Historycznym Maxa Planka oraz wspierana przez Polską Misję Historyczną w Getyndze. Zaplanowana jest kontynuacja serii - we współpracy z Polską Misją Historyczną, która od 2009 roku działa przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

W serii "Prussia Sacra" publikowane są prace badawcze polskich i niemieckich historyków na temat dziejów dawnych pruskich biskupstw oraz kleru w Prusach (do 1525 roku) w diecezjach warmińskiej, chełmińskiej, pomezańskiej, a także sambijskiej. Układem nawiązuje ona do serii "Germania Sacra". Poszczególne tomy serii publikowane są w języku niemieckim, zawierają jednakże szczegółowe podsumowanie w języku polskim.

"Prussia Sacra" ukazuje się w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kontakt:

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): ar@umk.pl

Prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Forschungsstelle zur Erforschung des Deutschen Ordens an der Universität Würzburg): helmut.flachenecker@uni-wuerzburg.de

Prof. dr hab. Klaus Militzer (Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung): klaus.militzer@uni-koeln.de

Dr Renata Skowrońska (Polska Misja Historyczna): r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Dotychczas ukazały się następujące tomy:

1. Mario Glauert, Das Domkapitel von Pomesanien (1284–1527). Toruń 2003.

2. Radosław Biskup, Das Domkapitel von Samland (1285–1525). Toruń 2007.

3. Marc Jarzebowski, Die Residenzen der preußischen Bischöfe bis 1525. Toruń 2007.

4. Andrzej Radzimiński, Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen (1243-1525). Organisation - Ausstattung - Rechtsprechung - Geistlichkeit - Gläubige. Toruń 2014.

 

 

© 2010 przez Polska Misja Historyczna | Wszystkie prawa zastrzeżone | góra

©Partner: Historicus