Wydrukuj tę stronę

Zaproszenie do publikowania

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować, że w grudniu 2020 r. ukazał się drukiem kolejny, już XXVIII, tom interdyscyplinarnego czasopisma poświęconego dziejom Grudziądza i ziemi chełmińskiej - ,,Rocznika Grudziądzkiego".

W 2020 r. pismo będzie obchodziło 60 rocznicę powstania. Obecnie jest wydawane przez Muzeum w Grudziądzu im. ks. dr. Władysława Łęgi, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne (Oddział w Grudziądzu). Dziś zachęcamy do wzięcia udziału we współredagowaniu tego periodyku, które już na stałe wpisało się już w krajobraz czasopiśmiennictwa historycznego Polski Północnej. Duża w tym zasługa poszczególnych redaktorów i członków redakcji tego pisma, władz miasta Grudziądza, pracowników Muzeum w Grudziądzu oraz społeczności Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Dalsze trwanie i wartość tego czasopisma zależeć będzie, między innymi, od liczby i zasięgu geograficznego środowisk uczestniczących w zapełnianiu swoimi opracowaniami jego łam. Zamierzamy poszerzyć tematykę poruszaną w ,,Roczniku Grudziądzkim", jak również przyciągnąć do współpracy uczonych niemieckich, a nawet brytyjskich, zajmujących się dziejami Grudziądza i tej części Pomorza.

W związku z tym zachęcamy Państwa do składania własnych tekstów naukowych, edycji źródeł i napisania innych opracowań do tomu XXIX, który ukaże się drukiem już w końcu 2021 r.

Tradycyjnie liczymy również na doktorantów i studentów wyższych lat studiów zainteresowanych tematyką historii miasta. W związku z wyżej wymienioną rocznicą lokacji miasta Grudziądza na prawie chełmińskim oczekujemy na teksty poświęconych tej tematyce.  Liczymy również na teksty dotyczące archeologii, historii sztuki, książki, prasy i etnologii. Termin oddania prac mija 31.03.2021 r.

Zgodnie Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za artykuły opublikowane w  czasopiśmie „Rocznik Grudziądzki”  przysługują o tego roku 5 punktów.

Artykuły ukazujące się w Roczniku wraz z ich abstraktami, są indeksowane w "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus, POLON-index.

Na początku czerwca 2020 r. Redakcja otrzymała informację, że nasze czasopismo przeszło pozytywnie ewaluację i zostało dodane do bazy czasopism ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Stanowić to będzie podstawę do ubiegania się o wyższą punktację czasopisma.

Teksty zostaną poddane recenzjom przez recenzentów zewnętrznych, których nazwiska są umieszczone na stronie internetowej czasopisma: http://historicus.umk.pl/rocznikg/?hl=pl_PL
Materiały proszę przesyłać (według procedury publikowania i instrukcji wydawniczej znajdującej się na stronie Rocznika Grudziądzkiego) na adres Redakcji: Muzeum w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz lub elektronicznie na adres:

kros@umk.pl lub historia@muzeum.grudziadz.pl

Za przyjęte do druku teksty Redakcja wypłaca honoraria ze środków Rady Miasta Grudziądza.

--------------------

Aktualności:

17-06-2020
Category: Informacje
Posted by: Dariusz Jasieniecki

Szanowni Państwo,

Redakcja "Rocznika Grudziądzkiego informuje, że w przygotowaniu znajduje się nowy numer Rocznika (Rocznika Grudziądzkiego t. XXVIII).

Szczegóły znajdą Państwo w zapowiedziach.

18-06-2015
Category: Informacje
Posted by: Dariusz Jasieniecki

14-04-2015
Category: Informacje
Posted by: Dariusz Jasieniecki
Z przyjemnością pragniemy zawiadomić, że Roczniki Grudządzkie od numeru I do XIII są juz dostępne w wersji zdigitalizowanej pod tym adresem:http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=60368&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI=
26-09-2012
Category: Informacje
Posted by: Dariusz Jasieniecki

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zgodnie Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 IX 2012 r. czasopismo „Rocznik Grudziądzki” zostało zakwalifikowane do grupy B - czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) z przyznaną liczbą punktów: 3.

29-12-2011
Category: Informacje
Posted by: Dariusz Jasieniecki
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami procedury recenzyjnej w Roczniku Grudziądzkim.
13-12-2011
Category: Informacje
Posted by: Dariusz Jasieniecki
Szanowni Państwo,
pragnę Państwa poinformować, że ukazał się kolejny, już XIX, tom czasopisma historycznego poświęconego dziejom Grudziądza i północnej części ziemi chełmińskiej - ,,Rocznika Grudziądzkiego".