Diese Seite drucken

Komitet redakcyjny

Redaktor: Jan Pakulski

Członkowie:
Ryszard Boguwolski, Paweł Górecki, Jerzy Krzyś, Roman Nowak, Stanisław Poręba, Ryszard Sudziński, Marek Sząjerka

Sekretarz Redakcji: Anna Wąjler

Opracowanie redakcyjne: Danuta Murawska

Adres Redakcji: Muzeum, ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz

Wydano na zlecenie i z funduszy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Grudziądzu