Diese Seite drucken

Komitet redakcyjny

Redaktor: Wiesław Sieradzan

Członkowie:
Ryszard Boguwolski, Stefan Hartmann (Berlin), Jerzy Krzyś Stanisław Poręba, Ryszard Sudziński, Waldemar Rozynkowski

Sekretarz Redakcji: Anna Wajler

Opracowanie redakcyjne: Danuta Murawska

Adres Redakcji: Muzeum, ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz

Wydano na zlecenie i z funduszy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ze wsparciem finansowym Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu.