Print this page

Where to buy?

Sprzedaż „Rocznika Grudziądzkiego" na miejscu i za zaliczeniem pocztowym prowadzi:

Muzeum w Grudziądzu
ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz tel. 465-90-63

Nadto „Rocznik" do nabycia:
Księgarnia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Reja 25 87-100 Toruń tel. 621-42-98

Biblioteka Miejska w Grudziądzu
ul. Legionów 28 86-300 Grudziądz tel. 462-02-01

Informacja Turystyczna w Grudziądzu

https://itgrudziadz.pl/sklep/