Print this page

Komitet redakcyjny

Redaktor: Wiesław Sieradzan

Członkowie:
Ryszard Boguwolski, Stefan Hartmann (Berlin), Jerzy Krzyś Stanisław Poręba, Ryszard Sudziński, Waldemar Rozynkowski

Sekretarz Redakcji: Anna Wajler

Opracowanie redakcyjne: Danuta Murawska

Adres Redakcji: Muzeum, ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz