Print this page

Komitet Redakcyjny

Redaktor: Wiesław Sieradzan

Członkowie: Karin Friedrich (Aberdeen), Bemhart Jahnig (Berlin), Stefan Hartmann (Ber­lin), Jarosław Kłaczków (Toruń), Małgorzata Kurzyńska (Grudziądz), Dariusz Poliński (Toruń), Ryszard Sudziński (Toruń), Waldemar Rozynkowski (Toruń), Mariusz Żebrowski (Grudziądz)

Sekretarz Redakcji: Anna Wajler

Opracowanie redakcyjne: Danuta Murawska

Adres Redakcji: Muzeum, ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz