Print this page

Komitet Redakcyjny

Redaktor: Wiesław Sieradzan

Członkowie:
Ryszard Boguwolski (Grudziądz), Stefan Hartmann (Berlin), Jarosław Kłaczków (Toruń), Jerzy Krzyś (Grudziądz), Dariusz Poliński (Toruń), !Stanisław Poręba], Ryszjard Sudziński (Toruń), Waldemar Rozynkowski (Toruń)

Sekretarz Redakcji: Anna Wajler

Opracowanie redakcyjne: Danuta Murawska

Adres Redakcji: Muzeum, ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz