Print this page

Rocznik Grudziądzki tom XVI

Artykuły:

 1. Jan Pakulski – Barokowe inskrypcje w Ratuszu grudziądzkim.
 2. Jarosław Centek – Skład garnizonu Grudziądza 1773 – 1920.
 3. Ryszard Sudziński – Etapy i kierunki rozwoju Grudziądza w okresie kapitalistycznej industrializacji miasta (od połowy XIX wieku do roku 1939).
 4. Grażyna Gzella – „Boże zbaw Polskę” przed sądem pruskim (1898).
 5. Izabela Młynczak – Grudziądzkie periodyki w dorobku Ludwika Bartłomieja Łydko.
 6. Grzegorz Ratajczyk – Od szkoły Żandarmerii do Centrum wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu.
 7. Piotr Sykut – Policja polityczna w Grudziądzu w latach 1920 – 1926. Powstanie organizacja.
 8. Marek Orłowski – Generał Józef Haller a Grudziądz w latach 1920 – 1939.
 9. Dorota Machelska – Wąż – Emigracja ludności niemieckiej z Grudziądza w okresie międzywojennym (1918 – 1939).
 10. Piotr Gołdyn – Działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w Grudziądzu (1930 – 1939).
 11. Aleksander Smoliński – Mobilizacja 18 Pułku Ułanów Pomorskich w okresie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień 1 września 1939 roku.
 12. Ryszard Kozłowski – Spór o poewangelicki kościół pomiędzy rzymskokatolicką parafią św. Mikołaja a polskokatolicką parafią Imienia Jezusa w Grudziądza (1947 – 1957).
 13. Anna Janosz – Olszowy – Miejsce chóru Alla Camera w życiu kulturalnym Grudziądza i regionu.