Print this page

Spis treści tomu XVII

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 1. Małgorzata Kurzyńska - Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy posesji na ul. Rynek 9 w Grudziądzu w 2004 roku (9)
 2. Paweł Gancarczyk - Piotr z Grudziądza - kompozytor środkowoeuropejski XV wieku. (39)
 3. Marek Szajerka - Średniowieczne baszty ustępowe w panoramie miasta Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem pierwotnego przeznaczenia spichrzy nr 49-51 (53)
 4. Stefan Hartmann - Zakłady penitencjarne i poprawcze w Grudziądzu w latach 1831-1876 (77)
 5. Marek Orłowski - Dramat hallerczyków w Górnej Grupie (1920-1922) (93)
 6. Ks. Marcin Staniszewski - Katolickie os'rodki duszpasterskie międzywojennego Grudziądza (103)
 7. Aleksander Smoliński - Mobilizacja 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w czasie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień l września 1939 roku (129)
 8. Zbigniew Woźniak - Organizacja i działalność niemieckich sądów powszechnych na terenie Grudziądza w latach 1939-1945 (151)

MATERIAŁY I MISCELLANEA

 1. Księga łąkowa miasta Grudziądza z pierwszej połowy XVIII wieku, cz. I, wyd. Janusz Bonczkowski, Monika Panter (171)
 2. Paweł Malendowicz - Nowe informacje o Ludowym Froncie Wyzwolenia działającym w Grudziądzu w 1991 roku (205)

LUDZIE MIASTA I REGIONU

 1. Henryk Sawistowski (1925-1984) (Stefan Rafiński) (213)
 2. Franciszek Ksawery Domachowski (1887-1939), działacz społeczno-polityczny i wydawca (Krzysztof Halicki) (217)
 3. Dr med. Aleksander Franciszek Winklewski (Jerzy Krzyś) (231)

SPRAWOZDANIA

 1. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu w okresie od 10 IX 2002 r. do 30 XI 2006 r. (Marek Szajerka) (237)
 2. Ważniejsze wydarzenia z życia Grudziądza w latach 2003-2006 (245)

BIBLIOGRAFIA

 1. Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2005-2006 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich, zestawili Ireneusz Czarciński i Katarzyna Furmańska (249)