Print this page

Spis treści tomu XVIII

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 1. Małgorzata Kurzyńska - Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa pozyskana z badań H Jacobiego na Górze Zamkowej w Grudziądzu (7)
 2. Teresa Tylicka - Nowe spojrzenie na historię budowy i architekturę zespołu klasztornego sióstr benedyktynek w Grudziądzu (33)
 3. Wojciech Jóźwiak - Migracje i zbiegostwo na pograniczu kujawsko-krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku (55)
 4. Izabela Bogdan - Johannes Stobaeus z Grudziądza (1580-1646) jako twórca kompozycji na królewieckie wesela (69)
 5. Jacek Wijaczka - Procesy o czary przed sądem miejskim w Grudziądzu w XVI-XVII wieku (87)
 6. Stefan Hartmann - Z dziejów Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu w drugiej połowie XIX wieku (103)
 7. Aleksander Smoliński - Mobilizacja 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich imienia Generała Dywizji Gustawa Orlicz-Dreszera w okresie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień 23 marca i 1 września 1939 roku (127)
 8. Agnieszka Gajewska - Odbudowa życia kulturalnego w Grudziądzu w latach 1945-1950 (159)

MATERIAŁY I MISCELLANEA

 1. Księga łąkowa miasta Grudziądza z pierwszej połowy XVIII wieku, cz II, wyd Janusz Bonczkowski, Monika Panter (179)
 2. Wiesław Sieradzan - Uzupełnienia do dziejów kartografii Grudziądza (235)
 3. Waldemar Rozynkowski - Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec sodalicji mariańskich w Grudziądzu (1948-1951) w świetle zachowanych źródeł (245)

LUDZIE MIASTA I REGIONU

 1. Xaver Froelich (1822-1898) - życie i działalność naukowa (Sylwia Getka) (271)
 2. Stanisława Tomasza Pisarzewska (1857-1941) (Stanisław Poręba) (281)
 3. Paweł Konitzer (1876-1942) (Krzysztof Halicki) (289)
 4. Dionizy Simson (Aleksandra Lenartowicz) 293
 5. Jan Pakulski (1941-2008) (Jan Wroniszewski) (297)

SPRAWOZDANIA

 1. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu za lata 2007-2008 (Mariusz Żebrowski) (301)
 2. Kalendarium wydarzeń miejskich w latach 2007-2008 (Mariusz Żebrowski) (303)
 3. Sprawozdanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tutystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu za lata 2005-2008 (Piotr Łukiewski) (305)
 4. Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2004-2008 (Stanisław Poręba, Tadeusz Rauchfleisz) (311)
 5. Dwadzieścia Zjazdów Kawalerzystów Drugiej Rzeczypospolitej w Grudziądzu (1989-2008) (Karola Skowrońska) (327)
 6. Trzydzieści lat Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK "Kalinka" przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu (Koło PTTK nr 50) (Tadeusz Rauchfleisz) (333)

BIBLIOGRAFIA

 1. Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2007-2008, zestawili Ireneusz Czarciński i Katarzyna Furmańska (335)