Print this page

Spis treści tomu XX

ARTYKUŁY

 1. Marcin Wiewióra - Nowe źródła do dziejów zamku biskupów w Wąbrzeźnie
 2. Bemhart Jahning - Przywilej grudziądzki z 18 czerwca 1291 roku
 3. Teresa Borowska — Studia uniwersyteckie młodzieży grudziądzkiej w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych (XIV-XVI wiek)
 4. Teresa Tylicka - Architektura komturskiego zamku krzyżackiego w Grudziądzu i wyposażenie kaplicy w świetle źródeł ikonograficznych oraz pisanych
 5. Marzena Olesińska - Klasztor Benedyktynek w Grudziądzu w latach 1631-1836. Organizacja konwentu i jego dzieje. Podstawy materialne i życie codzienne
 6. Sylwia Getka-Pesta - Stan badań nad Ołtarzem Grudziądzkim

MATERIAŁY I MISCELLANEA

 1. Andrzej Gackowski - Fragment wczesnoneolitycznego narzędzia makrolitycznego z Gruczna, gm. Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 39
 2. Anna Jórga - Portretowe kafle płaskie odnalezione z Grudziądzu przy ul. Rynek 9
 3. Waldemar Rozynkowski - Kult Matki Bożej w kaplicy krzyżackiego domu zakonnego w Grudziądzu w świetle średniowiecznych inwentarzy
 4. Janusz Bonczkowski - Plan ogrodów miasta Grudziądza z drugiej połowy XVII wieku
 5. Mariusz Żebrowski - Księga zgonów cytadeli grudziądzkiej 1901-1905
 6. Dawid Schoenwald - Grudziądzanie w „Specjalnej księdze gończej III Rzeszy”
 7. Izabela Fijałkowska — Spichlerze grudziądzkie jako część zespołu dzielnicy Starego Miasta. Propozycja wpisu na listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczypospolitej

LUDZIE MIASTA I REGIONU

 1. Wiesław Sieradzan — Związki ostatniego konserwatora zabytków Prus Zachodnich Bernharda Schmida (1872-1947) i jego rodziny z Grudziądzem
 2. Piotr Miernik - Wizyta Bronisława Malinowskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
 3. Małgorzata Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010, ss. 438 (Marzena Olesińska)
 4. Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim, pod. red. W. Rozynkowskiego i M. Strzeleckiej, Toruń 2011, ss. 208 (Witold Konopka)
 5. Sprawozdanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Ks. Ppłk. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu za lata 2009-2011 (Krzysztof Czerepowicki)
 6. Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2010-2012 (Tadeusz Rauchfleisz)
 7. Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2011 (Marcin Wesołowski)