Print this page

Preview

Rocznik Grudziądzki t. XXVIII

Table of Contents

Articels

1.Marek Kołyszko, A mysterious deposit revealed in the basement of the former Korzeniewski Trading House at ul. Rynek 22/24 in Grudziądz.

2.  Małgorzata Kurzyńska, Archaeological activity of Zygmunt Zakrzewski (28 III 1867 - 11 III 1951), the conservator of prehistoric monuments in the Pomeranian and Poznań Voivodeships in the counties of Chełmno, Świecie, Grudziądz, Wąbrzeźno and Brodnica

3. Przemysław Waszak, A Gothic crucifix from Żmijewo and its artistic and ideological connections

4.  Łukasz Ciemiński, The miraculous painting of Francis Xavier in the Jesuit Church in Grudziądz

5. Ryszard Kowalski, Provincial Jewish Orphanage of the Casper Lachmann Foundation in Grudziadz (1872) 1899 – 1921

6. Ewa Gawrońska (Toruń), Polish musical life in Grudziądz in the interwar period

7. Emilia Markot-Borkowska, Grudziądz's sculpture projects by Ignacy Zelek

8. Mariusz Żebrowski, The 54 Infantry Regiment. Its history and battle trail of 1773-1807.

8. Dawid Schoenwald, Unknown plans of Grudziądz from the 17th century in Swedish collections

9. Agata Żabierek (Bydgoszcz), Residents of Grudziądz and the surrounding area and their fate as members of the Second Polish Corps

10. Izabela Fijałkowska, Destruction of historic Grudziądz buildings during World War II and their reconstruction

Materials and miscellanea

Joanna Bieniek, Grudziądz during World War II in the light of Maria Daniel's memoirs

Dk. Waldemar Rozynkowski, Imprisonment of Primate Stefan Wyszyński in the Capuchin monastery in Rywałd in the light of the monastery chronicle

Michał Targowski, The contract of eight villages for purification of the Mątawa River in 1605.  A contribution to the research on the influence of the Olęder colonization on the transformation of the natural landscape in the vicinity of Grudziadz

People of the city and region

Małgorzata Kurzyńska, Max Mathes (24 November 1865 -13 April 1915), an activist of the Society of Antiquities (Altertums-Gesellschaft) in Grudziądz

Paweł Nastrożny, Fr Franciszek Szynkowski (1879-1945) from Grudziądz, a parson in Niezabyszew

Ewa Sieradzan, Wiesław Sieradzan, Krzysztof Tyborski, Life and works of Józef Tyborski (1877-1922), a Kashubian teacher, painter and sculptor

Reviews and reports

Paweł Grochowski, Chrystian. Biskup Prus (1216-1245), Dragacz 2018  (Andrzej Radzimiński)

Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego = Zimelien der Graudenzer Fotografie aus Sammlungen des Museums in Grudziądz und Zbigniew Zawadzki, oprac. / Bearb. Dawid Schoenwald, Grudziądz 2018, ss. 416

Izabela Fijałkowska, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w 2019 r.

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za 2019 rok

Sprawozdaniach z działalności Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu za rok 2019

Nabytki Muzeum w Grudziądzu z lat 2004-2019