Wydrukuj tę stronę

Formularz recenzji

data przyjęcia recenzji:........................

FORMULARZ  RECENZJI  NAUKOWEJ  ARTYKUŁU  PRZEDŁOŻONEGO 
do druku w  Roczniku  Grudziądzkim

T. XXIII, 2015

I. OPIS

Autor: nieznany, zgodnie z wytycznymi MNiSW

tytuł:  objętość:

II. ZAŁĄCZONY TEKST O CENIAM (zakreślić jedną ocenę):

1. Nadaje się do publikacji w RG bez zmian (proszę zwięźle uzasadnić w p. III).

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Można opublikować bez zmian, ale nie wnosi nic szczególnego do dyskursu naukowego, stąd pozostaje pytanie, czy przeznaczać miejsce na ten akurat tekst (proszę zwięźle uzasadnić):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. W zasadzie tekst jest do przyjęcia, ale z drobnymi poprawkami (proszę podać jakimi).

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4.  Tekst nie nadaje się do druku, wymaga dużej rewizji, która może sprawić lub nie, że tekst będzie do przyjęcia (proszę podać, co jest nie w porządku i jak można to poprawić, jeśli taka zmiana jest możliwa).

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Do odrzucenia – nie ma szans na realną rewizję tekstu (proszę podać dlaczego).

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Tekst mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie (proszę zwięźle uzasadnić).

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III.      UZASADNIENIE  ZAKREŚLONEJ  OCENY.

Ocena merytoryczna, uwagi


Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja                                             podpis, data