Wydrukuj tę stronę

Recenzenci zewnętrzni

prof. dr hab. Tadeusz Stegner,
Uniwersytet Gdański


Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz,
Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

prof. dr hab. Janusz Małłek,

UMK w Toruniu (em)

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Uniwersytet Gdański

dr Renata Skowrońska (Würzburg)

dr hab. Marcin Wiewióra, Instytut Archeologii UMK,

Procedura recenzyjna w Roczniku Grudziądzkim