Wydrukuj tę stronę

Recenzenci zewnętrzni

Zmień skład recenzentów:

Jest:

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Janusz Małłek, UMK w Toruniu (em.)
prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański

Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Cezary Kardasz (WNH UMK w Toruniu)

dr Rafał Kleśta-Nawrocki (WH UMK w Toruniu)

dr Renata Skowrońska (Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK  (WSzP UMK w Toruniu)

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK (Instytut Archeologii UMK w Toruniu)

Ma być:

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Janusz Małłek, UMK w Toruniu (em.)
prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Romuald Wódzki (em.)

dr Cezary Kardasz (WNH UMK w Toruniu)

dr Rafał Kleśta-Nawrocki (WH UMK w Toruniu)

dr Renata Skowrońska (Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK  (WSzP UMK w Toruniu)

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK (Instytut Archeologii UMK w Toruniu)