Wydrukuj tę stronę

Redakcja

Rada Naukowa

Karin Friedrich (Aberdeen),

Stefan Hartmann (Berlin, zm. 2016),

Lothar Hyss (Warendorf)

Bernhart Jähnig (Berlin),

Jarosław Kłaczkow (Toruń),

Małgorzata Kurzyńska (Grudziądz),

Ryszard Sudziński (Toruń),

Peter Wörster (Marburg),

Paul Zalewski (Frankfurt/Oder),

Mariusz Żebrowski (Grudziądz)Redakcja

Wiesław Sieradzan (Toruń) - redaktor naczelny,

Izabela Fijałkowska (Grudziądz)

Sylwia Grochowina (Toruń)

Jacek Gzella (Toruń)

Maciej Krotofil (Toruń)

ks. Mirosław Mróz (Toruń)

Wioletta Pacuszka (Grudziądz)

Dariusz Poliński (Toruń) - redaktor tematyczny działu Archeologia

Waldemar Rozynkowski (Toruń) - redaktor tematyczny działu Historia

Dawid Schoenwald (Grudziądz)

 

Sekretarz Redakcji: Anna Wajler (Grudziądz) historia@muzeum.grudziadz.pl

Adres Redakcji: Muzeum, ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz

Wydawcy:
  • Polskie Towarzystwo Historyczne (Oddział w Grudziądzu),
  • Muzeum w  Grudziądzu im. ks. dr. Władysława Łęgi
  • Instytut Historii i  Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu