Wydrukuj tę stronę

Redakcja

Wiesław Sieradzan (Toruń) - redaktor naczelny,

Izabela Fijałkowska (Grudziądz)

Sylwia Grochowina (Toruń)

Jacek Gzella (Toruń)

Maciej Krotofil (Toruń) - zastępca redaktora naczelnego

Emilia Markot-Borkowska (Grudziądz)

ks. Mirosław Mróz (Toruń)

Wioletta Pacuszka (Grudziądz)

Dariusz Poliński (Toruń) - redaktor tematyczny działu Archeologia

Waldemar Rozynkowski (Toruń) - redaktor tematyczny działu Historia

Dawid Schoenwald (Grudziądz)