Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki t. XXVII

Artykuły

 • Bartłomiej Łyczak (Toruń), Artyści grudziądzcy w XVII i XVIII wieku. Część 2: Malarze i rzeźbiarze
 • Agnieszka Zielińska (Toruń), Przemiany struktur ludności Grudziądza i okolic w II połowie XIX i na początku XX wieku
 • Mariusz Żebrowski (Grudziądz), Działania Freikorps Rossbach 1918/1919 w regionie grudziądzkim
 • Zbigniew Karpus, Obrona Pomorza w sierpniu 1920 r.
 • Tomasz Krzemiński (Toruń), Nadzieje-entuzjazm-zwątpienie. Publicystyka „Gazety Grudziądzkiej” w pierwszych latach niepodległości
 • Małgorzata Mielewska (Toruń), Po drugiej stronie Wisły. Działalność polityczna mniejszości niemieckiej w powiecie świeckim w latach 1918-1926
 • Ks. Mirosław Mróz (Toruń), Pedagogika poświadczona krwią męczennika. Ks. Józef  Roskwitalski i jego reformatorski kierunek nowego wychowania w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Grudziądzu w latach 1920-1935
 • Marek Stażewski (Gdańsk), Realizacja prawa do opcji a zmiany struktury narodowościowej w Grudziądzu i ziemi chełmińskiej
 • Dawid Schoenwald (Grudziądz), Wizyty prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Grudziądzu w latach 1924 – 1925
 • Ryszard Sudziński (Toruń), Stan badań nad dziejami Grudziądza i okolic w pierwszym okresie niepodległości
 • Jerzy Domasłowski (Poznań), Ewangeliccy Polacy w Grudziądzu w okresie międzywojennym
 • Małgorzata Kurzyńska (Grudziądz), Muzeum Miejskie w Grudziądzu po odzyskaniu niepodległości
 • dk. Waldemar Rozynkowski (Toruń), Pamięć o odzyskaniu niepodległości w świetle kroniki Szkoły Podstawowej nr 6 w Grudziądzu

Materiały i miscellanea

 • Paweł Nastrożny (Uniwersytet Gdański, Muzeum w Grudziądzu), Papierowy pieniądz zastępczy z Pomorza i Kujaw (1914-1924) w zbiorach grudziądzkiego Gabinetu Numizmatycznego
 • Łukasz Bors, Niemiecka działalność szpiegowsko-dywersyjna na ziemi chełmińskiej w latach 1933-1939 oraz jej wpływ na działanie grupy operacyjnej „Wschód” w 1939 r.

Ludzie miasta i regionu

 • Tomasz Krzemiński, Julius Scharlok (24 VI 1809-14 VIII 1899) przyrodnik, nauczyciel, społecznik. Honorowy obywatel Grudziądza
 • Paweł Nastrożny (Uniwersytet Gdański, Muzeum w Grudziądzu), Ks. prałat Józef Kazimierz Sołobodowski, proboszcz parafii Mokre pod Grudziądzem (dekanat grudziądzki I) zm. 2018

Recenzje i sprawozdania

 • Maria Daniel, Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945. Bydgoszcz-Horodło-Grudziądz, wstęp i opracowanie Aleksandra Burdziej, Toruń 2017 (Wiesław Sieradzan)
 • Izabela Fijałkowska, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w roku 2018
 • Paweł Grochowski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu w latach 2018?
 • Wioletta Pacuszka, Marian Wesołowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu za rok 2018
 • Bibliografia miasta Grudziądza i regionu