Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom XXVIII

Artykuły

 • Marek Kołyszko, Zagadkowy depozyt ujawniony w piwnicy dawnego Domu Handlowego Korzeniewskich przy ul. Rynek 22/24 w Grudziądzu
 • Małgorzata Kurzyńska, Działalność  archeologiczna Zygmunta Zakrzewskiego ( 28 III 1867 -  13 IV 1915) - Konserwatora Zabytków Prehistorycznych w powiecie grudziądzkim i świeckim w okresie międzywojennym
 • Przemysław Waszak, Gotycki krucyfiks ze Żmijewa i jego powiązania artystyczne oraz ideowe
 • Łukasz Ciemiński - artykuł o cudownym obrazie Franciszka Ksawerego w Kościele Jezuickim w Grudziądzu
 • Ewa Gawrońska (Toruń), Polskie życie muzyczne w Grudziądzu w okresie międzywojennym
 • Emilia Markot-Borkowska - Grudziądzkie realizacje w twórczości Ignacego Zelka (1894-1961)
 • Mariusz Żebrowski - Pruski 54. Regiment Piechoty
 • Dawid Schoenwald, Nieznane mapy Grudziądza w zbiorach szwedzkich
 • Agata Żabierek (Bydgoszcz),  Losy mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego poległych w ramach II Korpusu Polskiego
 • Izabela Fijałkowska, Zniszczenia obiektów zabytkowych Grudziądza w czasie II wojny światowej i ich odbudowa (Birecki)

Miscelanea

 • Joanna Bieniek, Grudziądz w czasie II wojny światowej w świetle wspomnień Marii Daniel
 • Dk. Waldemar Rozynkowski, Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej
 • Michał Targowski, Kontrakt ośmiu wsi na oczyszczanie rzeki Mątawy z 1605 r. Przyczynek do badań nad wpływem osadnictwa olęderskiego na przemiany krajobrazu naturalnego w okolicach Grudziądza

Ludzie Miasta i Regionu

 • Małgorzata Kurzyńska, Max Mathes (24 XI 1865- 13 IV 1915) -  działacz Towarzystwa Starożytności w Grudziądzu
 • Paweł Nastrożny, Ks. Franciszek Szynkowski (1879-1945), grudziądzanin, proboszcz w Niezabyszewie
 • Ewa Sieradzan, Wiesław Sieradzan, Krzysztof Tyborski, Życie i twórczość Józefa Tyborskiego (1877-1922), kaszubskiego nauczyciela, artysty malarza i rzeźbiarza

Recenzje i Sprawozdania

 • Paweł Grochowski, Chrystian. Biskup Prus (1216-1245), Dragacz 2018  (Andrzej Radzimiński)
 • Izabela Fijałkowska, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w 2019 r.
 • Sprawozdaniach z działalności Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu za rok 2019
  Paweł Nastrożny, Nabytki Muzeum w Grudziądzu z lat 2004-2019