Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom II

Artykuły:

  1. Jerzy Konieczny i Kazimierz Szymański – Dzieje szkolnictwa grudziądzkiego.
  2. Marian Arszyński – Z badań na zamkiem (część I) pokrzyżackim w Radzynie.
  3. Franciszek Szima – Lokalizacja i rozwój Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego w Grudziądzu.
  4. Jerzy Serczyk – Grudziądz i jego region w historiografii zachodnioniemieckiej po roku 1945.
  5. Marian Gumowski – Herb i pieczęcie miasta Grudziądza.
  6. Józef Błachnio – Zarys historii zbioru numizmatycznego Muzeum w Grudziądzu.
  7. Czesław Baszyński i Anna Perlińska – Archiwalia miasta Grudziądza w Woj. Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.
  8. Ryszard Kukier – Podziały etnograficzne środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego.