Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom III

Artykuły:

  1. Jan Gerlach – Grudziądz miejscem obrad Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1454 – 1772).
  2. Helena Rucińska – Ze studiów nad dziejami teatru polskiego w Grudziądzu.
  3. Jerzy Konieczny i Kazimierz Szymański – Dzieje szkolnictwa grudziądzkiego (część II).
  4. Jerzy Konieczny – Ziemia chełmińska w świetle korespondencji z Pomorza do J. I. Kraszewskiego.
  5. Franciszek Włodzimierz Grochowski – Walki grupy operacyjnej Bołtucia nad Osą.
  6. Bogdan Głębowicz – Polska Partia Robotnicza w Grudziądzu i w powiecie grudziądzkim w latach 1945 – 1948.
  7. Stefan Kopczyński – O niektórych jeziorach basenu grudziądzkiego.