Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom V i VI

Artykuły:

 1. Janusz Bieniak – Studia nad dziejami ziemi chełmińskiej w okresie piastowskim.
 2. Maria Rzeczkowska – Sławińska – Zamek pokrzyżacki w Rogoźnie (pow. grudziądzkim).
 3. Andrzej Piątkowski – Kultura materialna ludności chłopskiej w dobrach biskupstwa chełmińskiego w połowie XVIII w.
 4. Jerzy Stankiewicz – Twierdza grudziądzka.
 5. Jerzy Wojtowicz – Z przemian gospodarczych Grudziądza na przełomie XIX i XX wieku.
 6. Jerzy Konieczny – Recepcja literatury polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1864 – 1914.
 7. Leon Witkowski – Dzieje polskiego amatorskiego ruchu śpiewaczego w Grudziądzu.
 8. Kazimierz Ślaski – Przyczynki do toruńskiego procesu Towarzystwa Filomatów z r. 1901.
 9. Marian Gumowski – Pieniądz prywatny w Grudziądzu i niektórych sąsiednich miastach.
 10. Tadeusz Grygier – Niektóre problemy polityczne przejęcia Pomorza Gdańskiego przez Polskę w latach 1919/1920.
 11. Roman Wapiński – Z problemów życia politycznego w Grudziądzu w latach 1920 – 1939.
 12. Franciszek Włodzimierz Grochowski – Udział Grupy Operacyjnej „Bołtucia” w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r.
 13. Jan Sziling – Niektóre problemy okupacji hitlerowskiej w Grudziądzu (1939 – 1945).
 14. Bogdan Głębowicz – Realizacja reformy rolnej PKWN w powiecie grudziądzkim w latach 1945 – 1947 i jej skutki społeczno – ekonomiczne.
 15. Stefan Kopczyński – Charakterystyka środowiska geograficznego wschodniej części basenu grudziądzkiego.