Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom VII

Artykuły:

  1. Jan Pietras – Okupacja w Grudziądzu w świetle dokumentów (1941 – 1944).
  2. Tadeusz Cieślak – Ostatni pruski burmistrz Grudziądza (Max Winkler).
  3. Jerzy Krzyś – Wyzwolenie Grudziądza przez Armię Radziecką w 1945 roku.
  4. Mieczysław Skowroński – Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie grudziądzkim (1945 – 1950).