Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom VIII

Artykuły:

  1. Maria Rzeczkowska – Sławińska – Zamek w Pokrzywnie.
  2. Stanisław Reszkowski – Rozplanowanie i zabudowa Grudziądza. Przemiany przestrzenne po lokacji.
  3. Jerzy Dygdała – Działalność Andrzeja Zamojskiego na sejmiku generalnym Prus Królewskich w Grudziądzu w październiku/listopadzie 1764 r.
  4. Paweł Chmielewski – Zarys dziejów szkolnictwa chełmińskiego, część II.
  5. Henryk Kamiński – Strajk szkolny na Ziemi Chełmińskiej w latach 1906 – 1907.
  6. Leon Witkowski – Dzieje ruchu śpiewaczego w Grudziądzu, część II.

Maria Rzeczkowska – Sławińska – Zamek w Pokrzywnie.

Stanisław Reszkowski – Rozplanowanie i zabudowa Grudziądza. Przemiany przestrzenne po lokacji.

Jerzy Dygdała – Działalność Andrzeja Zamojskiego na sejmiku generalnym Prus Królewskich w Grudziądzu w październiku/listopadzie 1764 r.

Paweł Chmielewski – Zarys dziejów szkolnictwa chełmińskiego, część II.

Henryk Kamiński – Strajk szkolny na Ziemi Chełmińskiej w latach 1906 – 1907.

Leon Witkowski – Dzieje ruchu śpiewaczego w Grudziądzu, część II.