Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom X

Artykuły:

  1. Bolesław Siedlecki – Dzieje aptek grudziądzkich (1603 – 1982).
  2. Jerzy Krzyś – Działania wojenne pod Grudziądzem w 1628 r.
  3. Krzysztof Biskup – Twierdza Grudziądz na przełomie XIX i XX wieku.
  4. Jerzy Danielewicz – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu w latach 1920 – 1926.
  5. Eugeniusz Paruzel – Organizacja oświaty pozaszkolnej w powiecie i mieście Grudziądzu w latach 1920 – 1933.
  6. Jan A. Malinowski – Krajoznawstwo w zainteresowaniach członków szkolnych klubów krajoznawczych w Grudziądzu.