Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom XI

Artykuły:

  1. Krystyna Zielińska – Melkowska – Bitwa nad rządzkim jeziorem na tle wczesnych dziejów Grudziądza.
  2. Marek Gzyło – Furta dawnego klasztoru pp. benedyktynek, czyli tzw. Pałac Opatek w Grudziądzu.
  3. Jerzy Krzyś – Martyrologia żołnierzy powstania listopadowego w twierdzy grudziądzkiej.
  4. Jerzy Szews – Filomaci grudziądzcy.
  5. Zbigniew Walczak – „Gazeta Grudziądzka” pod zaborem pruskim. W stulecie powstania.
  6. Zofia Waszkiewicz – Mozaika wyznaniowa Grudziądza w latach 1920 – 1939.
  7. Kazimierz Przybyszewski – Koło Miast Pomorskich w Odrodzonej Rzeczypospolitej.
  8. Mirosław Golon – Deportacje mieszkańców Grudziądza do ZSSR w 1945 r.