Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom XII

Artykuły:

  1. Aleksandra Życzyńska – Komturstwo grudziądzkie na przełomie XIV i XV wieku.
  2. Jerzy Krzyś – Udział Polaków w walkach pod Grudziądzem w 1807 roku.
  3. Jacek Banach – Chełmno – pierwszym polskim ośrodkiem prasowym w Prusach Zachodnich.
  4. Aleksander Smoliński – Przyczynki do historii jazdy polskiej w latach 1918 – 1920.
  5. Waldemar Rezmer – Mniejszości narodowe w garnizonie grudziądzkim w latach 1920 – 1939.
  6. Roman Nowak – Grudziądzkie szkolnictwo zawodowe w okresie międzywojennym (1920 – 1939) Część I.
  7. Zofia Waszkiewicz – Parafia Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Grudziądzu (1925 – 1939).
  8. Włodzimierz Janowski – Działalność Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Grudziądzu w latach 1930 – 1933.
  9. Mirosław Golon – Deportacje mieszkańców powiatu grudziądzkiego do ZSSR w 1945 r.
  10. Ryszard Kozłowski – Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku w regionie grudziądzkim.