Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom XIV

Wydanie 1. Nakład 400 egz. Ark. wyd. 24, Ark. druk. 20

Druk ukończono w sierpniu 2001 roku

Skład i druk: Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15

Na okładce: J. Katsch, Widok na Grudziądz od strony Wisły, ok. 1920 r. w zbiorach Muzeum w Grudziądzu
Printed in Poland

ISSN 0080-4364