Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom XXIV

Spis treści  RG XXIV

Artykuły

 

Małgorzata Kurzyńska, Stan badań archeologicznych średniowiecznego Grudziądza

Marcin Wiewióra, Stan badań nad zamkiem krzyżackim w Grudziądzu

Roman Czaja, Znaczenie gospodarcze Grudziądza w średniowieczu

Sławomir Jóźwiak, Znaczenie komturstwa grudziądzkiego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach

Waldemar Rozynkowski, Kościół w średniowiecznym Grudziądzu

Dawid Schoenwald, Zaginiona księga ławnicza z lat 1480-1506  źródłem wiedzy o późnośredniowiecznym Grudziądzu

Piotr Birecki, Z dziejów grudziądzkiej fary pw. św. Mikołaja

Janusz  Bonczkowski, Kancelaria miasta Grudziądza w średniowieczu

Wiesław Sieradzan, Narodziny miasta Grudziądza w średniowieczu w  świetle XIX i XX-wiecznej historiografii polskiej i niemieckiej


Materiały i miscellanea


Izabela Fijałkowska, Katar-Puginał indyjski w zbiorach Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu

Mirosław  Pietkiewicz, Pierwsze dziesięciolecia Towarzystwa Jezusowego we Grudziądzu

Wiesław Sieradzan, Grudziądzanie w aktach procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521. Uwagi na marginesie wydania  ich polskiej edycji

Agnieszka Stępień,  Powstanie styczniowe 1863/64 w świadomości społecznej mieszkańców województwa pomorskiego w okresie międzywojennym (obchody rocznicowe)

Paweł Nastrożny, Miasto i twierdz Grudziądz w rosyjskiej Wojennaja enciklopedia z 1912 r.

 

Ludzie miasta i regionu


Mariusz Żebrowski, Teodora Maj (1882-1970)


Recenzje i sprawozdania

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2014 (Marian Wesołowski)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2014-2015 (Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz)

Konferencja naukowa „Wiktor Kulerski – ocalić od zapomnienia”, Grudziądz 18 IX 2015 r.

(Tomasz Krzemiński)