Wydrukuj tę stronę

Spis treści tomu XIII

SPIS TREŚCI

Artykuły

 1. Piotr Oliński - Motywy chrystologiczne na pieczęciach urzędników krzyżackich ziemi chełmińskiej (9)
 2. Sławomir Jóźwiak - Kryzys władzy w zakonie krzyżackim a problem personalnej obsady komturstwa pokrzywieńskiego w latach 1309-1320 (21)
 3. Andrzej Miełz - Graffita czasów nowożytnych na murach kościołów w Grudziądzu i okolicy. Tożsamość - orędownictwo - zbawienie (33)
 4. Janina Kruszelnicka - Portret Anny Nadolskiej na tle portretów wodzów polskich w sztuce (49)
 5. Aleksander Smoliński - Organizacja polskiej jazdy samodzielnej i artylerii konnej podczas przejmowania ziem północnych przyznanych Polsce na mocy traktatu wersalskiego (65)
 6. Tomasz Chinciński - Związki kombatanckie w Grudziądzu w latach 1920-1939 (75)
 7. Robert Koźlikowski - Życie polityczne mniejszości niemieckiej w Grudziądzu w okresie międzywojennym (1920-1939) (95)
 8. Roman Nowak - Szkolnictwo zawodowe w Grudziądzu w okresie międzywojennym (1920-1939). Cz. II (131)
 9. Włodzimierz Błaszczyk - Armia „Pomorze" i garnizon Grudziądz w planie operacyjnym "Z" i mobilizacyjnym "W" (167)
 10. Jerzy Krzyś - Artyleria w obronie Grudziądza w 1939 roku (201)
 11. Ryszard Sudziński - Stan i potrzeby badań nad najnowszą historią Grudziądza. Przewodnik bibliograficzny (217)

Materiały i miscellanea

 1. Wiesław Sieradzan - Plany miasta Grudziądza w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (GSA) i Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK) (249)
 2. Przemysław Olstowski - Referat komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu z 1935 r. dotyczący programów szkoleniowych CWK i związanych z nimi potrzeb (261)
 3. Tadeusz Klatt - Tablice pamiątkowe w grudziądzkich szkołach dla uczczenia nauczycieli poległych i pomordowanych w okresie II wojny światowej (279)

Ludzie miasta i regionu

 1. Dr Leon Klemens Polewski - chełmiński lekarz społecznik (Stefan Rafiński) (287)
 2. Jan Michał Rakowski (1859-1939) - grudziądzki dziennikarz, literat i działacz narodowy (Stanisław Poręba) (289)
 3. Julian Szychowski (1876-1951) - adwokat, działacz narodowy, senator Rzeczypospolitej Polskiej, honorowy obywatel Grudziądza(Kazimierz Przybyszewski) (299)
 4. Doktor Salomea Sujkowska (1912-1996) (Roman Nowak) (303)
 5. Profesor dr hab. Jerzy Danielewicz (1921 -1997) (Roman Nowak) (305)

Przegląd wydarzeń

 1. Ważniejsze wydarzenia z życia Grudziądza w latach 1996-1997 (Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Grudziądzu) (307)

Sprawozdania

 1. Polskie Towarzystwo Geograficzne. Koło w Grudziądzu w latach 1993-1997 (Krystyna Schröder) (309)
 2. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Grudziądzu (Zbigniew Otremba) (311)
 3. Sprawozdanie Klubu Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu za lata 1996-1997 (Henryk Bierut, Augustyn Dorosz) (312)
 4. Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu w latach 1992-1996 (Tadeusz Rauchfleisz) (314)
 5. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu za lata 1996-1997 (Marek Szajerka) (320)
 6. Koło Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1995-1997(Edwin Brzostowski i Stanisław Poręba) (323)

Bibliografia

 1. Ireneusz Czarciński- Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu wlatach 1995-1996 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (327)