Wydrukuj tę stronę

Zapowiedzi

Rocznik Grudziądzki t. XXVIII

Artykuły

 1. Marek Kołyszko, Zagadkowy depozyt ujawniony w piwnicy dawnego Domu Handlowego Korzeniewskich przy ul. Rynek 22/24 w Grudziądzu
 2. Małgorzata Kurzyńska, Działalność archeologiczna Zygmunta Zakrzewskiego ( 28 III 1867 - 13 IV 1915) - Konserwatora Zabytków Prehistorycznych w powiecie grudziądzkim i świeckim w okresie międzywojennym
 3. Przemysław Waszak, Gotycki krucyfiks ze Żmijewa i jego powiązania artystyczne oraz ideowe
 4. Łukasz Ciemiński - „Xawier wszystkich pocieszy, do usług każdego spieszy…” Święty Franciszek Ksawery w Grudziądzu łaskami słynący
 5. Ryszard Kowalski, Prowincjonalny Żydowski Sierociniec Fundacji Caspera Lachmanna w Grudziądzu w latach (1872) 1899 – 1921
 6. Ewa Gawrońska (Toruń), Polskie życie muzyczne w Grudziądzu w okresie międzywojennym
 7. Emilia Markot-Borkowska - Grudziądzkie realizacje w twórczości Ignacego Zelka (1894-1961)
 8. Mariusz Żebrowski - Pruski 54. Regiment Piechoty
 9. Dawid Schoenwald, Nieznane mapy Grudziądza w zbiorach szwedzkich
 10. Agata Żabierek (Bydgoszcz), Losy mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego poległych w ramach II Korpusu Polskiego
 11. Izabela Fijałkowska, Zniszczenia obiektów zabytkowych Grudziądza w czasie II wojny światowej i ich odbudowa

Miscelanea

 1. Joanna Bieniek, Grudziądz w czasie II wojny światowej w świetle wspomnień Marii Daniel
 2. Dk. Waldemar Rozynkowski, Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej

Ludzie Miasta i Regionu

 1. Małgorzata Kurzyńska, Max Mathes (24 XI 1865- 13 IV 1915) - działacz Towarzystwa Starożytności w Grudziądzu
 2. Paweł Nastrożny, Ks. Franciszek Szynkowski (1879-1945), grudziądzanin, proboszcz w Niezabyszewie
 3. Ewa Sieradzan, Wiesław Sieradzan, Krzysztof Tyborski, Życie i twórczość Józefa Tyborskiego (1877-1922), kaszubskiego nauczyciela, artysty malarza i rzeźbiarza

Recenzje i Sprawozdania

 1. Paweł Grochowski, Chrystian. Biskup Prus (1216-1245), Dragacz 2018 (Andrzej Radzimiński)
  Izabela Fijałkowska, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w 2019 r.
  Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za 2019 rok
  Sprawozdaniach z działalności Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu za rok 2019
 2. Nabytki Muzeum w Grudziądzu z lat 2004-2019