Categories: Informacje
      Date: 22-02-2021
     Title: Zaproszenie do publikowania

Tom XXIX 2021Szanowni Państwo, zapraszamy do składania materiałów do tomu XXIX Rocznika Grudziądzkiego, który ukaże się drukiem w grudniu 2021 r.

Informujemy, że zgodnie z KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

za teksty opublikowane w naszym piśmie przysługuje  40 punktów. Termin składania materiałów mija 31 marca 2021 r.

Adres do korespondencji: kros@umk.pl