Categories: Informacje
      Date: 26-09-2012
     Title: Komunikat

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zgodnie Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 IX 2012 r. czasopismo „Rocznik Grudziądzki” zostało zakwalifikowane do grupy B - czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) z przyznaną liczbą punktów: 3.