Categories: Informacje
      Date: 14-04-2015
     Title: Zdigitalizowane roczniki
Z przyjemnością pragniemy zawiadomić, że Roczniki Grudządzkie od numeru I do XIII są juz dostępne w wersji zdigitalizowanej pod tym adresem:http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=60368&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI=